Dat had je niet gedacht

Vriendschap met God in de westerse wereld

Wat kun je van dit boek verwachten?

In het boek Dat had je niet gedacht – vriendschap met God in de westerse wereld ontdek je wat het betekent om lief te hebben met je verstand. In algemene zin en in het bijzonder ten opzichte van God. Het is een product van twintig jaar wikken en wegen, ups en downs, en vele ochtend- en avonduurtjes. Ik heb geprobeerd alles persoonlijk zo goed mogelijk te doorleven en te doordenken. Doe de investering, neem de tijd en spiegel je eigen gedachten en leven.

In de tijdlijn zie je dat God werkt aan een eeuwig verbond van liefde. Hij wil graag een vertrouwelijke band opbouwen met mensen zoals jij en ik. Een vriendschap. Maar vriendschap werkt alleen als het van twee kanten komt. Daar begint het spannend te worden. In de westerse wereld willen wij altijd zélf de toon zetten. We volgen ons eigen verstand, of het nu gaat om levensvragen, eigen plannen of wetenschap. Dat heeft er op grote schaal voor gezorgd dat het contact tussen God en mensen op slot is geraakt. Kan vriendschap met God nog tot bloei komen op westerse bodem?

Ons eigen verstand speelt hier een cruciale rol in. Het kan een stoorzender worden, of een prachtig instrument zijn. Laten we daar eens dieper induiken. Hoe werkt je verstand eigenlijk en hoe is het bedoeld? Opvallend daarbij is dat de Bijbel op een dubbelzinnige manier spreekt over de kracht van het menselijk denken. Aan de ene kant met waardering en vertrouwen, aan de andere kant met duidelijke kanttekeningen. Hoe is deze vreemde combinatie te begrijpen?

Ik laat zien dat liefde zorgt voor de gouden middenweg. God heeft ons verstand ontworpen met het oog op Zijn eeuwige verbond van liefde. Kun je dat terugzien in hoe je feitelijk denkt? Dat kan! Gezond denken is namelijk een bijzondere vorm van liefhebben. Aan de hand van het dialogisch principe (...=...) krijg je inzicht in hoe dat werkt. Liefde levert de perfecte balans op in de waardering en relativering van wat je zelf al denkend kunt bereiken. Wat dit concreet betekent als je worstelt met een pittige levensvraag, plannen maakt voor de toekomst of werkt aan een wetenschappelijk vraagstuk? Ik zou zeggen: koop het boek en lees het zelf!

Dat had je niet gedacht zoomt ook in op wetenschap. Tijdens de moderniteit zijn wetenschap en christelijk geloof in een conflict terechtgekomen. Inmiddels lijken de kaarten geschud. ‘De wetenschap’ vertelt ons hoe het leven echt in elkaar zit en ‘het geloof’ gaat over je persoonlijke beleving. In het boek ontdek je dat het toch anders zit. Daarvoor bekijken we het wiskundig karakter van ons verstand, volgen het verloop van een denkproces en pluizen een heldere definitie van wetenschap uit. Is het rationeel om wetenschapper te zijn op christelijke grondslag? Zeker. Je zult zien dat wetenschap in combinatie met de Bijbel niet alleen mogelijk is, maar zelfs onverwacht krachtige resultaten oplevert. God heeft ons een verstand gegeven om Zijn wereld te begrijpen!

Ik hoop dat het boek je helpt om de deur naar God op een kier te zetten, ook als je vooraf erg sceptisch bent. Is er ruimte in je leven, ook op de momenten dat nog niet al je eigen vragen en strijdpunten zijn beantwoord? God geeft je volop de ruimte om zelf te denken, te kiezen en te ontdekken. Maar hoe zit het andersom? Mag de Schepper van hemel en aarde er soms tussendoor fietsen om iets te zeggen, om je gedachten te vernieuwen of een vraag voor te leggen? Kan dat samen opgaan? Want niets onder – of boven – de zon is zo fantastisch als persoonlijke vriendschap met de CEO van hemel en aarde.

bestel het boek

Over Peter Groot

Peter Groot is getrouwd, vader van vijf kinderen en werkt als business controller voor een internationaal zakelijk dienstverlener. Hij heeft theologie en filosofie gestudeerd en doet al jarenlang onderzoek naar de relevantie van de Bijbel ten opzichte van de postmoderne cultuur waarin wij leven. Zijn passie is te laten zien dat écht contact tussen God en mensen veel mooier, dieper en interessanter is dan het volgen van een zelfbedacht leven. Op deze website geeft hij bezoekers een kijkje in de wereldgeschiedenis door de lens van de Bijbel.

Neem een kijkje in het boek