Een prachtige schepping (in plaats van een blinde evolutie)

Als je een historisch museum of biologieboek bekijkt, lijkt er geen twijfel over mogelijk: het leven is ontstaan door evolutionaire ontwikkeling over een periode van vele miljoenen jaren. De wetenschap is eruit en de kaarten zijn geschud. Of toch niet? Het Discovery Institute is een initiatief van wetenschappers die vinden dat deze populaire ontstaanstheorie op de weegschaal gelegd moet worden. Inmiddels zijn er meer dan duizend gerespecteerde wetenschappers van over de hele wereld die het initiatief ondertekend hebben (https://dissentfromdarwin.org/). Recente resultaten uit de genetica, microbiologie en informatiewetenschap wijzen een richting op die niet te verenigen is met het model van evolutionaire ontwikkeling. Sterker nog, ze wijzen juist de andere kant op. Leven zonder intelligentie bestaat niet. De 160 jaar oude evolutietheorie is gewogen en te licht bevonden.

Er zijn altijd al christelijke wetenschappers geweest die tegen de stroom inzwemmen. Zij voeren hun onderzoek uit vanuit de veronderstelling dat God de Ontwerper en Bouwmeester van het leven is. Zij worden vaak weggezet als ‘pseudowetenschappers’. Ze zouden teveel vastzitten aan hun religieuze veronderstellingen en geen objectieve wetenschap kunnen bedrijven. Maar dat blijkt bij nader inzien wel erg kort door de bocht. De zogenaamde seculiere wetenschap zit zelf vol geloofsideeën. En er is ijzersterk materiaal voorhanden dat een doordacht ontwerp van het leven ondersteunt. Durf jij op onderzoek te gaan?

Als je een historisch museum of biologieboek bekijkt, lijkt er geen twijfel over mogelijk: het leven is ontstaan door evolutionaire ontwikkeling over een periode van vele miljoenen jaren. De wetenschap is eruit en de kaarten zijn geschud. Of toch niet? Het Discovery Institute is een initiatief van wetenschappers die vinden dat deze populaire ontstaanstheorie op de weegschaal gelegd moet worden. Inmiddels zijn er meer dan duizend gerespecteerde wetenschappers van over de hele wereld die het initiatief ondertekend hebben (https://dissentfromdarwin.org/).

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

De catastrofe van de watervloed

Een x-aantal generaties na de start met Adam & Eva kon God het niet meer aanzien. Wat een puinhoop hadden de mensen ervan gemaakt. Leugen, bedrog, conflict en eigenbelang bepaalden het dagelijks leven. De grens was bereikt. Om een schone start te maken stortte Hij de wereld in een mega-catastrofe: de zondvloed. Deze wereldwijde watervloed zou het geologische oppervlak van onze planeet voorgoed veranderen, inclusief het ontstaan van de continenten. Tevens betekende het een volledige reset voor de mensheid. Niemand overleefde de vloed, ook niet ergens in een uithoek van de wereld, behalve Noach en zijn huisgezin. Uit deze drie gezinnen is de complete wereldbevolking ontstaan, van Aboriginal tot Chinees en Nederlander, in een periode van 4500 jaar. Wist je dat hier sinds kort ook wetenschappelijk bewijs voor is? Klik op [de oorsprong van alle volken] om daar meer over te ontdekken.

Hoewel de ark van Noach in kinderbijbels vaak afgebeeld wordt als een grappig en fantasierijk avontuur, was het in werkelijkheid helemaal geen prettige gebeurtenis. De watervloed was een hard oordeel van God over een verdorven mensengeslacht. Jezus heeft voorzegt dat het in de dagen voor Zijn komst weer zal zijn als in de dagen van Noach (Mattheüs 24). Iedereen gaat zijn eigen gang, maar dan is het ineens afgelopen. Jezus komt terug op het toneel, nu niet als nederig Lam maar als de sterke Leeuw van Juda. Dan is er geen houten ark om in te klimmen. Alleen wie zijn leven aan de Messias heeft toevertrouwd zal in die storm behouden blijven.

Een x-aantal generaties na de start met Adam & Eva kon God het niet meer aanzien. Wat een puinhoop hadden de mensen ervan gemaakt. Leugen, bedrog, conflict en eigenbelang bepaalden het dagelijks leven. De grens was bereikt. Om een schone start te maken stortte Hij de wereld in een mega-catastrofe: de zondvloed. Deze wereldwijde watervloed zou het geologische oppervlak van onze planeet voorgoed veranderen, inclusief het ontstaan van de continenten. Tevens betekende het een volledige reset voor de mensheid.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

Het risico van liefde

Onze eerste voorouders, mr. Adam en ms. Eva, hebben een korte tijd in harmonie met de Schepper geleefd. Al snel kwamen ze in de ban van de leugen om zelf een god te worden. Ze verbraken de vriendschap met God door Zijn intenties in twijfel te trekken. Als antwoord introduceerde God de dood en onderwierp de natuur aan een vloek. Maar direct daarop volgde ook de prachtige oer-belofte van redding (Genesis 3 : 15).

Er wordt weleens gezegd dat Gods plan in het paradijs in de soep liep en de rest van de geschiedenis een grote herstelactie is. Maar de wereldgeschiedenis is veel meer dan dat. Gods doelstelling is een grote gemeenschap van mensen vormen met wie Hij voor altijd samen kan leven in een verbond van liefde. Vrijwilligheid is essentieel. Zonder dat risico van de liefde zou alles zinloos zijn.

Door de wereldgeschiedenis heen heeft God twee dingen bereikt. Er is een enorme menigte van mensen aan het ontstaan die uit eigen beweging wil aansluiten bij Zijn prachtige verbond. En Hij heeft de leugen, dat het beter is om zonder God te leven, ontmaskerd en van zijn kracht beroofd. Zo heeft Hij de basis gelegd voor Zijn eeuwige verbond van liefde. Nooit meer zal er iets kunnen zijn dat de vriendschap tussen God en mensen kan verstoren.

Onze eerste voorouders, mr. Adam en ms. Eva, hebben een korte tijd in harmonie met de Schepper geleefd. Al snel kwamen ze in de ban van de leugen om zelf een god te worden. Ze verbraken de vriendschap met God door Zijn intenties in twijfel te trekken. Als antwoord introduceerde God de dood en onderwierp de natuur aan een vloek. Maar direct daarop volgde ook de prachtige oer-belofte van redding (Genesis 3 : 15).

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

De oorsprong van alle volken

Na de grote watervloed staat de teller van de wereldbevolking op niet meer dan acht personen. Verder heeft niemand het oordeel van God overleefd. Ook niet ergens in een uithoek in Zuid-Amerika of Australië.  Die continenten ontstonden pas tijdens de vloed [de wereldwijde vloed]. Het was een volledig nieuw begin voor de wereldbevolking: “Dit waren de geslachten van de zonen van Noach, ingedeeld naar hun afstamming, met hun volken; van hen stammen de volken af die zich na de vloed over de aarde hebben verspreid” (Genesis 10 : 32). Uit deze drie families ontstond de totale wereldbevolking zoals wij die kennen.

Het Bijbelse model botst met seculiere theorieën over een langgerekte ontstaansgeschiedenis van honderdduizenden jaren. De Bijbelse versie kan dus niet waar zijn. Of toch wel? Op basis van een genetische reconstructie kunnen wij tegenwoordig de menselijke stamboom in kaart brengen. Wie heeft met wie contact gehad, op welk moment en hoe is de echo daarvan terug te horen in ons DNA? Dr. Nathaniel Jeanson doet baanbrekend onderzoek op dat gebied. De resultaten van zijn onderzoek Traced – Human DNA’s big surprise zijn buitengewoon intrigerend. Het gooit waarschijnlijk wel alles wat je dacht te weten over de ontwikkeling van de wereldbevolking overhoop. Durf jij het aan?

Na de grote watervloed staat de teller van de wereldbevolking op niet meer dan acht personen. Verder heeft niemand het oordeel van God overleefd. Ook niet ergens in een uithoek in Zuid-Amerika of Australië.  Die continenten ontstonden pas tijdens de vloed [de wereldwijde vloed]. Het was een volledig nieuw begin voor de wereldbevolking: “Dit waren de geslachten van de zonen van Noach, ingedeeld naar hun afstamming, met hun volken; van hen stammen de volken af die zich na de vloed over de aarde hebben verspreid” (Genesis 10 : 32). Uit deze drie families ontstond de totale wereldbevolking zoals wij die kennen.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

De migratie van alle volken

Mesopotamië (het huidige Irak) is de bakermat van de menselijke beschaving. Van hieruit werden alle volken verspreid over de aarde. Daar was wel eerst een ingreep van God voor nodig. Onze voorouders negeerden massaal de opdracht van God om zich over de aarde te verspreiden. In plaats daarvan deden ze een poging om in Babel een eigen hemel op aarde te creëren. Ze bouwden een indrukwekkende toren, die moest zorgen voor eenheid en aanzien (“…anders worden wij over heel de aarde verspreid!” Genesis 11 : 4). Maar achter dat hoogmoedige project werd een goddelijke punt gezet.

God introduceerde een reeks onherleidbare taalfamilies, waardoor verdere samenwerking aan het project praktisch onmogelijk werd. Vandaag de dag vinden wij de sporen van deze taalfamilies nog terug. Er zat niks anders op dan met gelijkgestemden weg te trekken en iets nieuws te beginnen. Babel werd het startpunt waar vanuit de volken en culturen zich verspreid hebben over heel de wereld. Zij namen hun gewoonten en tradities overal mee naar toe. Kunnen wij de echo van deze oude verstrooiing nog terugvinden? Dat kan zeker!

Mesopotamië (het huidige Irak) is de bakermat van de menselijke beschaving. Van hieruit werden alle volken verspreid over de aarde. Daar was wel eerst een ingreep van God voor nodig. Onze voorouders negeerden massaal de opdracht van God om zich over de aarde te verspreiden. In plaats daarvan deden ze een poging om in Babel een eigen hemel op aarde te creëren. Ze bouwden een indrukwekkende toren, die moest zorgen voor eenheid en aanzien (“…anders worden wij over heel de aarde verspreid!” Genesis 11 : 4). Maar achter dat hoogmoedige project werd een goddelijke punt gezet.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

De start van een bijzonder project

God heeft van begin af aan de hele wereldbevolking op het oog gehad. Toch is Hij ongeveer vierduizend jaar geleden gestart met een bijzonder project. In die roerige periode, waarin er naar schatting enkele honderdduizenden mensen op aarde leefden, nam Hij een nieuw initiatief. Het drama van Babel was achter de rug en de volken waren zich over de hele aarde aan het verspreiden. Er ontstonden supermachten. Babylonië (in de Mesopotamische regio) en het oude Egypte voerden de lijst aan. Je kunt ze vergelijken met Amerika en China vandaag de dag. Zo ontstond het wereldtoneel van deze dagen. Natuurlijk was het nog steeds Gods plan om een grote gemeenschap van mensen te vormen, om voor altijd mee samen te leven. Maar wat zou Hij  kunnen doen om dat project verder van de grond te krijgen?

God heeft van begin af aan de hele wereldbevolking op het oog gehad. Toch is Hij ongeveer vierduizend jaar geleden gestart met een bijzonder project. In die roerige periode, waarin er naar schatting enkele honderdduizenden mensen op aarde leefden, nam Hij een nieuw initiatief.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

Gods verbond op het kruispunt van supermachten

De wereldbevolking lag in het jaar 1000 voor Christus rond de 50 miljoen mensen. Niet meer dan 0,6% van wat het vandaag is. De periode waarin het volk Israël voor het eerst settelde in het land Kanaän was nog 400 jaar daarvoor. De situatie in de wereld was toen zo anders, dat wij het ons maar nauwelijks voor kunnen stellen. Het centrum van de macht lag in de Mesopotamische regio (huidig Irak en Syrië) en in het oude Egypte. Precies op het kruispunt van die grootmachten gaf God Zijn eigen volk een lap grond: het land Kanaän (d.i. het huidige Israël). Die strategische ligging had een reden.

De wereldbevolking lag in het jaar 1000 voor Christus rond de 50 miljoen mensen. Niet meer dan 0,6% van wat het vandaag is. De periode waarin het volk Israël voor het eerst settelde in het land Kanaän was nog 400 jaar daarvoor. De situatie in de wereld was toen zo anders, dat wij het ons maar nauwelijks voor kunnen stellen.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

De Bijbel is een betrouwbaar verhaal

Wat is de Bijbel? Volgens sommige theologen is het een samenraapsel van verschillende ideeën over God. Het heeft iets van een kunstcollectie. Mensen uit verschillende plaatsen en omstandigheden hebben hun gevoel onder woorden gebracht in verhalen, gedichten en zelfbedachte weergaves van de werkelijkheid. Maar als dat waar is, dan zou het onmogelijk zijn om te ontdekken wie God écht is en wat Hij in het verleden allemaal heeft gedaan.

Als je naar een getuige luistert is het wel zo eerlijk om eerst het hele verhaal aan te horen, voordat je er zelf een oordeel over geeft. Dat gaat ook op voor de Bijbel. Volgens eigen zeggen zijn de geschriften namelijk ‘geïnspireerd’ door een achterliggende Auteur. Dit schept hoge verwachtingen. Als dat echt zo is dan moeten de teksten in alle opzichten betrouwbaar en begrijpelijk zijn. Kan de Bijbel die pretenties waarmaken?

Wat is de Bijbel? Volgens sommige theologen is het een samenraapsel van verschillende ideeën over God. Het heeft iets van een kunstcollectie. Mensen uit verschillende plaatsen en omstandigheden hebben hun gevoel onder woorden gebracht in verhalen, gedichten en zelfbedachte weergaves van de werkelijkheid. Maar als dat waar is, dan zou het onmogelijk zijn om te ontdekken wie God écht is en wat Hij in het verleden allemaal heeft gedaan.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

Bijzondere tijden

Omdat God buiten onze tijd leeft – wat voor ons eindige verstand niet te bevatten is – kan Hij mensen deelgenoot maken van wat er nog komen gaat. In sommige delen van de Bijbel staan daarom voorzeggingen en besluiten over de toekomst. Dit wordt wel profetie genoemd. De gedetailleerde aankondigingen over de komst van de Messias zijn daar prachtige voorbeelden van. Daarnaast worden er ook een aantal tijdsperioden gegeven. Ze leveren ons een framework om na te denken over het verloop van de wereldgeschiedenis.

Profetie schept vertrouwen dat God de toekomst in Zijn hand heeft: “Nu al zeg Ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat Ik het ben” (Johannes 13 : 19). Naarmate de tijd verstrijkt neemt onze kennis over de profetie toe. Het plaatje wordt namelijk steeds duidelijker. Daarom kunnen wij vanuit ons perspectief de contouren die geschetst worden beter inkleuren.  

Omdat God buiten onze tijd leeft – wat voor ons eindige verstand niet te bevatten is – kan Hij mensen deelgenoot maken van wat er nog komen gaat. In sommige delen van de Bijbel staan daarom voorzeggingen en besluiten over de toekomst. Dit wordt wel profetie genoemd. De gedetailleerde aankondigingen over de komst van de Messias zijn daar prachtige voorbeelden van. Daarnaast worden er ook een aantal tijdsperioden gegeven. Ze leveren ons een framework om na te denken over het verloop van de wereldgeschiedenis.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

Jezus: goed nieuws voor alle volken!

De volken hadden in de loop van de tijd hun eigen goden bedacht. Op dat religieuze wereldtoneel was er één volk (Israël) dat een verbond had met de God ‘Jahweh’. Het Oude Testament spreekt niet over ‘God’, maar noemt Hem bij de naam: Jahweh (JHWH). Te midden van al die andere namaakgoden wilde Hij bekend worden als de enige, echte God, de Schepper van hemel en aarde. De omliggende volken hadden vaak respect voor Jahweh, vanwege Zijn grote daden. Maar als Israël, vanwege eigen falen, onder de voet werd gelopen, leek het alsof ‘de god van Israël’ ineens aan de zijlijn stond. Gods weg door de geschiedenis is ondoorgrondelijk en kwetsbaar.

Ongeveer 2000 jaar geleden werd Jezus van Nazareth geboren. De naam Jezus is een Hebreeuwse samenvoeging van ‘Jahweh redt’. De naam Jezus wijst erop dat Jahweh, de God van Israël, Zelf in actie kwam in onze geschiedenis, om ons te redden. Maar wat en wie was er dan te redden? En waarom eigenlijk?

Ongeveer 2000 jaar geleden werd Jezus van Nazareth geboren. De naam Jezus is een Hebreeuwse samenvoeging van ‘Jahweh redt’. De naam Jezus wijst erop dat Jahweh, de God van Israël, Zelf in actie kwam in onze geschiedenis, om ons te redden. Maar wat en wie was er dan te redden? En waarom eigenlijk?

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

Gods familie blijft groeien

Monotheïsme, het geloof dat er één echte God is (mono-theos), is geen joods-christelijke uitvinding. In werkelijkheid is het de meest oorspronkelijke en authentieke overtuiging, overal ter wereld. Pas toen onze over- overgrootouders de Schepper van hemel en aarde begonnen los te laten, ontstond er ruimte voor polytheïsme. Wie de band met God loslaat krijgt er tal van alternatieven voor terug. Het nieuwe vacuüm kan worden opgevuld met afgoden van allerlei snit. Van voorouderverering of een drukbezet pantheon tot aan de loze beloften van sex, drugs en rock ’n roll. Maar onder die dikke laag van veelgodendom hoor je zelfs vandaag nog, in honderden culturen wereldwijd, de echo terug van een oeroude loyaliteit aan één Schepper.

Monotheïsme, het geloof dat er één echte God is (mono-theos), is geen joods-christelijke uitvinding. In werkelijkheid is het de meest oorspronkelijke en authentieke overtuiging, overal ter wereld. Pas toen onze over- overgrootouders de Schepper van hemel en aarde begonnen los te laten, ontstond er ruimte voor polytheïsme. Maar onder die dikke laag van veelgodendom hoor je zelfs vandaag nog, in honderden culturen wereldwijd, de echo terug van een oeroude loyaliteit aan één Schepper.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

De grote koerswijziging

De [groei van Gods familie] heeft door alle tijden heen ups en downs gekend. Tijden van droogte en van bloei. De opleving onder koning David (1000 BC), de afval in de tijd van Elia (850 BC ), de bekering van Ninevé (rond 750 BC) en de vliegende start van de vroege kerk (31 AD) zijn sprekende voorbeelden. De reformatie van de 16e eeuw heeft voor de grootste koerswijziging in de afgelopen vijfhonderd jaar gezorgd. In het hart van de donkere middeleeuwen begon het licht van Gods belofte opnieuw helder te schijnen. Is het denkbaar dat er in onze eigen tijd nog zo’n laatste opleving komt?    

De [groei van Gods familie] heeft door alle tijden heen ups en downs gekend. Tijden van droogte en van bloei. De reformatie van de 16e eeuw heeft voor de grootste koerswijziging in de afgelopen vijfhonderd jaar gezorgd. In het hart van de donkere middeleeuwen begon het licht van Gods belofte opnieuw helder te schijnen. Is het denkbaar dat er in onze eigen tijd nog zo’n laatste opleving komt?    

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

Op weg naar eenheid zonder Jezus

In 1991 werd Chung Kyung uitgenodigd als hoofdspreekster op de algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken in Canberra, Australië. Ze zorgde voor flink wat ophef door op het podium de geesten van allerlei pluimage aan te roepen, vergezeld van Aboriginal-rituelen. Velen gaven een staande ovatie, anderen beten op hun tong. Blijkbaar sprak het controversiële optreden de WCC (World Council of Churches) wel aan. In 1998 werd ze gewoon weer uitgenodigd.

De WCC is onderdeel van een grotere beweging – de oecumenische beweging – die zich ten doel gesteld heeft om alle wereldreligies met elkaar te laten versmelten. Alice Bailey, prominent adviseur van de VN, voorzag destijds al zo’n universele kerk: “(…) er zal geen onderscheid meer zijn tussen de universele kerk, de lodge van de ware Vrijmetselarij en de inner circle van de esoterische genootschappen” (Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, New York: Lucis Trust, 7th printing, 1982, pg 513). De oecumenische beweging biedt ruimte voor alles en iedereen, behalve voor de unieke rol en positie van Jezus Christus binnen de wereldgeschiedenis.

In 1991 werd Chung Kyung uitgenodigd als hoofdspreekster op de algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken in Canberra, Australië. Ze zorgde voor flink wat ophef door op het podium de geesten van allerlei pluimage aan te roepen, vergezeld van Aboriginal-rituelen. Velen gaven een staande ovatie, anderen beten op hun tong. Blijkbaar sprak het controversiële optreden de WCC (World Council of Churches) wel aan. In 1998 werd ze gewoon weer uitgenodigd. De WCC is onderdeel van een grotere beweging – de oecumenische beweging – die zich ten doel gesteld heeft om alle wereldreligies met elkaar te laten versmelten. De oecumenische beweging biedt ruimte voor alles en iedereen, behalve voor de unieke rol en positie van Jezus Christus binnen de wereldgeschiedenis.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

V-Power terug op het wereldtoneel

In zijn recente boek Let us dream verwijst Paus Franciscus naar de drie kernwaarden van de Franse revolutie (pg. 7). In de afgelopen periode is hard gewerkt aan vrijheid en gelijkheid en nu is het tijd om daar de wereldwijde broederschap (fraternity) aan toe te voegen. Opmerkelijk. De katholieke kerk kreeg het tijdens die revolutie juist zwaar te verduren. De toenmalige paus werd zelfs in de ban gedaan. Is het oude conflict uit de 18e eeuw nu ineens begraven? Of liggen er achter de schermen verbanden die je op het eerste gezicht niet zou vermoeden? In elk geval is duidelijk dat de V-Power, het Vaticaan, sinds 1929 bezig is aan een indrukwekkende comeback. Van een afstand gezien is het slechts een van de vele ontwikkelingen op het wereldtoneel. Maar volgens de Bijbelse profetie is hier meer aan de hand.

In zijn recente boek Let us dream verwijst Paus Franciscus naar de drie kernwaarden van de Franse revolutie (pg. 7). In de afgelopen periode is hard gewerkt aan vrijheid en gelijkheid en nu is het tijd om daar de wereldwijde broederschap (fraternity) aan toe te voegen. Opmerkelijk. De katholieke kerk kreeg het tijdens die revolutie juist zwaar te verduren. De toenmalige paus werd zelfs in de ban gedaan. Is het oude conflict uit de 18e eeuw nu ineens begraven?

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

De climax van een oud conflict

Paulus vergelijkt de wereldgeschiedenis met een bevalling (Romeinen 8). De weeën worden steeds heftiger. De aarde piept en kraakt in haar voegen en de onrust onder de volken neemt toe. In onze dagen ervaren en zien wij die samentrekkingen en krampen op een manier zoals het niet eerder voorgekomen is. Het is spannend, maar het schept ook grote verwachting. Het einde komt in zicht!

Jezus zei dat de duivel de ‘vader van de leugen’ is (Johannes 8 :44). Dat is al zo sinds het begin van de geschiedenis en dat zal zo blijven tot aan het laatste einde. Samen met zijn duistere geestelijke team misleidt hij miljoenen mensen en zet ze op het verkeerde been. Over deze draak, een andere naam voor de duivel, wordt in Openbaring dan ook gezegd “(…) die de hele wereld misleidt’ (Openbaring 12 : 9). Misleiding betekent dat iets er van de buitenkant mooi en aantrekkelijk uitziet, maar als je erop gaat staan zak je er hard doorheen. Het eerste wat Jezus meegeeft als Hij spreekt over de voleinding van de wereldgeschiedenis is een waarschuwing: ‘Pas op dat niemand u misleidt’ (Mattheüs 24). De wereldgeschiedenis draait om leugen en waarheid. Het is dus opletten geblazen. Niet alles wat je ziet en hoort is wat het lijkt.

Paulus vergelijkt de wereldgeschiedenis met een bevalling (Romeinen 8). De weeën worden steeds heftiger. De aarde piept en kraakt in haar voegen en de onrust onder de volken neemt toe. In onze dagen ervaren en zien wij die samentrekkingen en krampen op een manier zoals het niet eerder voorgekomen is. Het is spannend, maar het schept ook grote verwachting. Het einde komt in zicht!

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

De grote dag: Jezus komt terug!

In de Bijbel wordt regelmatig gesproken over de dag, de grote dag of de dag van de HEER. Dit zijn een paar voorbeelden:

“De grote dag van de HEERE is nabij” (Zefanja 1 : 14) | “Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag” (Maleachi 4 : 5) | “Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt” (Lukas 21 : 34) | “Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen” (I Thessalonicenzen 5 : 4) | “Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen” (Hebreeën 10 : 25).

Hoewel er in de loop van de geschiedenis veel bijzondere dagen zijn geweest waarop God de toon heeft gezet, wijst de Bijbel ook vooruit naar dé grote Dag. Dat is de ontzagwekkende dag dat Jezus in volle glorie terugkomt, om Zijn mensen op te halen en de voleinding van de wereldgeschiedenis (Mattheüs 28 : 20) in gang te zetten.

Hoewel er in de loop van de geschiedenis veel bijzondere dagen zijn geweest waarop God de toon heeft gezet, wijst de Bijbel ook vooruit naar dé grote Dag. Dat is de ontzagwekkende dag dat Jezus in volle glorie terugkomt, om Zijn mensen op te halen en de voleinding van de wereldgeschiedenis (Mattheüs 28 : 20) in gang te zetten.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

Gods volk krijgt inzicht in de wereldgeschiedenis

God heeft ons bedacht en gemaakt als vrije mensen. We kunnen nadenken, oordelen vormen en keuzes maken. Dit past bij Zijn verbond van liefde. Mensen zijn geen robots die voorgeprogrammeerd worden om bepaalde dingen te doen of zeggen. God dwingt nooit, maar nodigt mensen uit om vrijwillig mee te doen. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Dat is namelijk hoe Hij is. Hoe komt die vrijheid tot uiting tijdens de wisseling van de huidige wereldgeschiedenis naar de eeuwige toekomst?

Denk eens na over wat er hier gebeurt. Er komt een moment dat God een definitief oordeel gaat vellen over alle mensen uit de hele geschiedenis. Hoe is dat voor de mensen die in Gods nieuwe wereld gaan leven? Kunnen zij voor altijd vrede hebben met Gods oordelen? De psalmist  zegt: “U bent rechtvaardig, HEERE, en al Uw oordelen zijn juist (119 : 137).” Openbaring vult aan: “(…) rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! (15 : 3).” Wat denk je? Is dit een gedachteloze of afgedwongen lippendienst? Of zou God Zijn mensen de gelegenheid geven om dit voluit te beamen? Het is niet zonder reden dat er een duizend jarige periode voorafgaat aan de uitvoer van Gods definitieve oordeel. Gods gemeenschap krijgt alle tijd om Zijn oordelen over de wereldgeschiedenis te onderzoeken en van harte te beamen.

God heeft ons bedacht en gemaakt als vrije mensen. We kunnen nadenken, oordelen vormen en keuzes maken. Dit past bij Zijn verbond van liefde. Mensen zijn geen robots die voorgeprogrammeerd worden om bepaalde dingen te doen of zeggen. God dwingt nooit, maar nodigt mensen uit om vrijwillig mee te doen. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Dat is namelijk hoe Hij is. Hoe komt die vrijheid tot uiting tijdens de wisseling van de huidige wereldgeschiedenis naar de eeuwigheid met God?

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

Een nieuw begin & het laatste oordeel

Na de terugkomst van Christus blijft de aarde verlaten achter. Na een periode van [1000 jaar] zal God alle overige mensen uit de geschiedenis, iedereen die Hem de rug heeft toegekeerd, nog eenmaal tot leven wekken. Zij waren er niet bij tijdens de eerste opstanding. De mensen die tijdens de tweede opstanding terug op het toneel komen ondergaan de consequentie die ze zelf gekozen hebben. Ze worden teniet gedaan en zullen de eeuwige toekomst samen met God niet mee gaan maken. Het is een onomkeerbaar, eeuwig oordeel. Deze mensen gaan ‘verloren’. Dat wordt in de Bijbel ‘de tweede dood’ genoemd.

Het is in deze tijd dat God ook definitief gaat afrekenen met de duivel. Het beest en de valse profeet waren bij de komst van Jezus al gedood [de 1000 jaar-periode]. Maar de duivel bleef alleen achter. Duizend jaar lang werd hij geketend, geconfronteerd met het feit dat zijn anti-goddelijke project mislukt is. Maar nu, na de tweede opstanding heeft hij zijn team terug. Hij zal nog eenmaal de volken misleiden en de eindstrijd aanbinden. Maar hij heeft geen schijn van kans. Jezus zet zijn voet op de olijfberg en het hemelse Jeruzalem komt op aarde. Zo geeft God het startschot van [de eeuwige toekomst].

Na een periode van [1000 jaar] zal God alle overige mensen uit de geschiedenis, iedereen die Hem de rug heeft toegekeerd, nog eenmaal tot leven wekken. Zij waren er niet bij tijdens de eerste opstanding. De mensen die tijdens de tweede opstanding terug op het toneel komen ondergaan de consequentie die ze zelf gekozen hebben.

Jezus zet zijn voet op de olijfberg en het hemelse Jeruzalem komt op aarde. Zo geeft God het startschot van [de eeuwige toekomst].

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

4000 BC

Door gebeurtenissen op een tijdlijn te plaatsen ontstaat een begrijpelijk verhaal. De tijdlijn geeft aanknopingspunten om na te denken over de wereldgeschiedenis. Sommige jaartallen staan onomstotelijk vast, anderen zijn gebaseerd op een goede schatting.

Het is je misschien opgevallen dat de tijdlijn niet met miljoenen of miljarden jaren rekent. De wereld(geschiedenis) is van heel jonge datum. Volgens de Bijbel begon de wereldgeschiedenis niet meer dan zesduizend jaar geleden. Die datering levert zacht gezegd wat wrijving op met populair wetenschappelijke theorieën. Is de tijdlijn dus gebaseerd op naïeve fantasie? Of is er ook wetenschappelijke onderbouwing voor zo’n jong model? Het zal je misschien verbazen, maar er is bewijs in overvloed!

Wat is er aan jouw leven vooraf gegaan? En is er iets te zeggen over de toekomst van onze prachtige maar ook kwetsbare planeet? Je zult gaandeweg ontdekken dat de tijdlijn uitgaat van het idee dat wij in bijzondere tijden leven. We zijn in de climax van de wereldgeschiedenis beland. Dat idee komt niet zomaar uit de lucht vallen. Klik op de verschillende onderdelen en ontdek zelf hoe de wereldgeschiedenis eruit ziet door de lens van de Bijbel.

Door gebeurtenissen op een tijdlijn te plaatsen ontstaat een begrijpelijk verhaal. De tijdlijn geeft aanknopingspunten om na te denken over de wereldgeschiedenis. Sommige jaartallen staan onomstotelijk vast, anderen zijn gebaseerd op een goede schatting.

Wat is er aan jouw leven vooraf gegaan? En is er iets te zeggen over de toekomst van onze prachtige maar ook kwetsbare planeet?

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

Een geestelijke strijd achter de schermen

De oudste leugen in de wereldgeschiedenis is dat wij zelf eigenlijk een soort god zijn en nooit echt zullen sterven. Integendeel, we zouden juist beter af zijn zonder God. Al vanaf de start van de menselijke geschiedenis probeert de duivel, een gevallen engel, mensen bij hun Schepper weg te drijven. Samen met zijn demonische team zet hij ons op tegen God, via grootschalige misleiding en een aanbod van valse alternatieven. Maar gelukkig begint Gods grote gemeenschap en Zijn verbond van liefde ook steeds verder vorm te krijgen. Er is hoop en goed nieuws! Je hoeft dus niet bang te zijn voor de strijd die hier uitgetekend wordt. Maar realiseer je wel dat het overal en nergens de kop op steekt, zodat je niet om de tuin geleid wordt.

Het wereldtoneel wordt ten diepste niet geregeerd door politieke, economische of sociale belangen, het is een geestelijke strijd van leugen en waarheid. Het is allemaal te doen om het hart van mensen en om hun persoonlijke relatie ten opzichte van de Schepper. In de tijdlijn volgen we de ontwikkelingen van deze epische strijd, vanaf het eerste begin tot aan de 21ste eeuw.

Het wereldtoneel wordt ten diepste niet geregeerd door politieke, economische of sociale belangen, het is een geestelijke strijd van leugen en waarheid. Het is allemaal te doen om het hart van mensen en om hun persoonlijke relatie ten opzichte van de Schepper. In de tijdlijn volgen we de ontwikkelingen van deze epische strijd, vanaf het eerste begin tot aan de 21ste eeuw.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

Het oude Babel vermengt zich onder de volken

In de loop van de afgelopen 4500 jaar zijn er allerlei soorten en maten religies en wereldbeschouwingen ontstaan. Toch kennen ze opvallende overeenkomsten qua ideeën en symboliek. Een goed voorbeeld hiervan is het ‘zonnewiel’, dat je terugziet in een boeddhistische tempel, onder een ornament van het oog van Osiris en bovenop een Assyrisch altaar. Zulke overeenkomsten zijn pas goed te begrijpen als je weet dat alle volken vanuit één brandpunt, Babel, over de aarde werden verspreid.

Uiteindelijk zal het daarom ook minder ingewikkeld blijken te zijn om alle religies weer met elkaar te verenigen. Er worden momenteel intensieve pogingen gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Verderop in de tijdlijn [Op weg naar eenheid zonder Jezus] komen allerlei religieuze stromingen weer bij elkaar, in een ultieme poging om het oude, mislukte project van Babel alsnog te realiseren.

In de loop van de afgelopen 4500 jaar zijn er allerlei soorten en maten religies en wereldbeschouwingen ontstaan. Toch kennen ze opvallende overeenkomsten qua ideeën en symboliek.  Zulke overeenkomsten zijn pas goed te begrijpen als je weet dat alle volken vanuit één brandpunt, Babel, over de aarde werden verspreid.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

Babel

De profeet Daniël bekleedde een toppositie binnen de oude politieke wereld, maar bleef zuiver in zijn doen en laten. Hij kreeg van God een wonderlijk inzicht in de opeenvolging van wereldrijken. Eerste legt hij een droom uit van de Babylonische vorst Nebukadnezar. Het gaat om een indrukwekkend beeld dat is opgebouwd uit verschillende materialen. Het goud, zilver, brons en ijzer (later vermengd met leem) blijken vier wereldmachten te vertegenwoordigen. Die historische rijken zijn gekomen en gegaan. Toch blijft het beeld als een geheel staan tot op de dag dat God de wereld rechtvaardig oordeelt en Zijn vrederijk vestigt. Dat geeft te denken. In een tweede visioen krijgt Daniël extra uitleg over deze wereldmachten, maar dan in de vorm van vier dieren. Wat vooral opvalt is dat er vanuit het vierde rijk een nieuwe speler op het toneel komt. Die nieuwkomer groeit in de loop der tijd uit tot de grootste wereldmacht, vlak voordat [de grote Dag] aanbreekt.

De profeet Daniël bekleedde een toppositie binnen de oude politieke wereld, maar bleef zuiver in zijn doen en laten. Hij kreeg van God een wonderlijk inzicht in de opeenvolging van wereldrijken. Die historische rijken zijn gekomen en gegaan. Toch blijft het beeld als een geheel staan tot op de dag dat God de wereld rechtvaardig oordeelt en Zijn vrederijk vestigt. Dat geeft te denken.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

Perzie

Het koninkrijk dat Babel opvolgde was dat van de Meden en Perzen. Veel religieuze ideeën en gebruiken uit het eerdere Babel zijn hier weer terug te vinden. Ook worden er een aantal bijzondere kenmerken toegevoegd.

In de profetie van Daniël [zie: Babel] vormt het machtige rijk van de Meden en Perzen het tweede koninkrijk. Het wordt verbeeld door een zilveren lijf en door een beer met drie ribben in zijn muil (Daniël 7 : 5).  

Het koninkrijk dat Babel opvolgde was dat van de Meden en Perzen. Veel religieuze ideeën en gebruiken uit het eerdere Babel zijn hier weer terug te vinden. Ook worden er een aantal bijzondere kenmerken toegevoegd.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

Rome

Na de wat minder bekende machthebbers van Babel, Medo-Perzië en Griekenland zijn we aanbeland bij het grote Rome. De Romeinen waren meesters in organisatie, wetgeving en architectuur en daar wordt vandaag de dag met respect op teruggekeken. Deels terecht. Maar Rome had ook de kenmerken van het vreselijke vierde beest uit het visioen van Daniël. Het was de wereld waarin de gruwelen van het Colosseum, waarbij de dood van medemensen met plezier bekeken, geaccepteerd en zelfs verheerlijkt werd. De oppergod ‘Mars’ vertegenwoordigde de onverzadigbare drang naar oorlog en macht. Vanwege de onbetwiste status van de oorlogsgod stond de maand ‘maart’ (afgeleid van mars) voorop in de kalender en werd februari de ‘restmaand’. In de ijzeren tanden van dit rijk werd zelfs de Zoon van God, Jezus Christus, vermorzeld. Tenminste, zo leek het.

Na de wat minder bekende machthebbers van Babel, Medo-Perzië en Griekenland zijn we aanbeland bij het grote Rome. De Romeinen waren meesters in organisatie, wetgeving en architectuur en daar wordt vandaag de dag met respect op teruggekeken. Deels terecht. Maar Rome had ook de kenmerken van het vreselijke vierde beest uit het visioen van Daniël. In de ijzeren tanden van dit rijk werd zelfs de Zoon van God, Jezus Christus, vermorzeld. Tenminste, zo leek het.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

Grieken

Daniël voorzag, geïnspireerd door de Heilige Geest, de opkomst van het Griekse imperium. In zijn boek noemt Daniël de heersers van Babel en Medo-Perzië bij naam. Die had hij zelf gekend. Maar hij kon nog niet weten wie de scepter zou zwaaien in het derde rijk dat aan de macht zou komen. Hij spreekt over een ‘ram’ die over de aarde zweeft, zo snel gaat hij. Alexander de Grote ging later inderdaad vliegensvlug door de wereld, om zijn stempel te drukken op vele volken en culturen. Zo liet hij de Griekse erfenis wortel schieten in grote delen van de wereld.

Er kwam echter onverwacht een einde aan zijn veroveringen. Hij stierf op jonge leeftijd, in de stad Babel, waar hij de tempeltoren van de god Marduk probeerde te herbouwen. De expansie was kort maar krachtig. De impact van de Griekse erfenis op de westerse cultuur en theologie is nauwelijks te overschatten. Meer dan enig ander rijk hebben de Grieken onze kijk op de loop van de wereldgeschiedenis beïnvloed. Maar op welke manier?

Daniël voorzag, geïnspireerd door de Heilige Geest, de opkomst van het Griekse imperium. De expansie was kort maar krachtig. De impact van de Griekse erfenis op de westerse cultuur en theologie is nauwelijks te overschatten. Meer dan enig ander rijk hebben de Grieken onze kijk op de loop van de wereldgeschiedenis beïnvloed. Maar op welke manier?

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

1260 jaar V-dominantie

De machten in Daniëls visioen [zie: Babylon] zijn niet symbolisch bedoelt. Het gaat over de aanwijsbaar historische rijken van Babel, Medo-Perzië, Griekenland en Rome. Het zijn wereldbeheersers geweest die op allerlei manieren hun sporen hebben nagelaten  in de vorm van religie, filosofie, taal, archeologie en cultuur. Uit het vierde (Romeinse) rijk komt volgens het visioen nog een laatste machthebber op. Die wordt omschreven als een groeiende hoorn (Daniël 7 : 19-22). Het ligt voor de hand om te denken dat deze nieuwkomer op het toneel, net als de voorgaande rijken, ook een historisch karakter heeft. Dat maakt het wel spannend. Wie of wat is het? Daniël, die leefde in de zesde en vijfde eeuw voor Christus, kon het nog niet weten. Hij noemt alleen de Babylonische en Perzische heersers bij de naam. De Griekse en Romeinse vorsten, inclusief de onbekende laatste machthebber, kende hij nog niet. Maar aan het eind van zijn boek zegt Daniël dat de kennis ‘met de tijd’ zal toenemen. Dat is niet zo gek. Naarmate de geschiedenis zich ontvouwt wordt (helaas) duidelijk wie of wat het is. Wat denk je? Is het mogelijk om vanuit ons perspectief in de tijd de nieuwe supermacht te identificeren?

Uit het vierde (Romeinse) rijk komt volgens het visioen nog een laatste machthebber op. Die wordt omschreven als een groeiende hoorn (Daniël 7 : 19-22). Het ligt voor de hand om te denken dat deze nieuwkomer op het toneel, net als de voorgaande rijken, ook een historisch karakter heeft. Dat maakt het wel spannend. Wie of wat is het?

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

Een wereldwijd pact

Iedereen voelt en ziet dat de wereld volop in beweging is. Politieke, economische, technische veranderingenvolgen elkaar in rap tempo op. De ene ‘crisis’ is nog niet geweest, of de volgende dient zich aan. Wat mag je eigenlijk nog verwachten van de toekomst? En wie gaat dat bepalen? Daar is veel over te ontdekken. Onder al die vragen en zorgen ligt de belangrijkste vraag van allemaal: waar zitten we in Gods profetische kalender?

Iedereen voelt en ziet dat de wereld volop in beweging is. Politieke, economische, technische veranderingenvolgen elkaar in rap tempo op. De ene ‘crisis’ is nog niet geweest, of de volgende dient zich aan. Wat mag je eigenlijk nog verwachten van de toekomst? En wie gaat dat bepalen? Daar is veel over te ontdekken. Onder al die vragen en zorgen ligt de belangrijkste vraag van allemaal: waar zitten we in Gods profetische kalender?

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

Een verlaten aarde

Na de terugkomst van Jezus is er niemand meer op aarde. Hij heeft Zijn gemeenschap meegenomen tijdens [de grote dag]. Niemand van wie achterbleef overleefde het. De aarde blijft nu leeg en verlaten achter voor een periode van duizend jaar. Of toch niet helemaal? In het Bijbelboek Openbaring wordt namelijk gesproken over ‘een beest uit de zee’ en over ‘een valse profeet’. Samen met ‘de draak’ (de duivel) vormt dit duistere trio een afschrikwekkende tegenhanger van de goddelijke drie-eenheid. Bij de glorieuze komst van Christus moeten het beest en de valse profeet het ontgelden. In niet mis te verstane woorden wordt een oordeel uitgesproken over hun bodemloze arrogantie en leugens: “En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt” (Openbaring 19 : 20). Maar waar blijft de draak dan?

Na de terugkomst van Jezus is er niemand meer op aarde. Hij heeft Zijn gemeenschap meegenomen tijdens [de grote dag]. Niemand van wie achterbleef overleefde het. De aarde blijft nu leeg en verlaten achter voor een periode van duizend jaar. Of toch niet helemaal?

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

De nieuwe aarde

Na deze dingen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, schreef de apostel Johannes ruim 1900 jaar geleden op (Openbaring 21 : 1). Opmerkelijk dat er hier niet alleen over een nieuwe hemel gesproken wordt. Er komt ook een nieuwe aarde. Veel christenen zijn gericht op de hemel in het hiernamaals en lijken helemaal te vergeten dat God, de Schepper van de wereld, de aarde waar jij nu op leeft volledig gaat vernieuwen. Dat prikkelt de fantasie. Onze eigen planeet, volledig vernieuwd.

Het historische volk Israël had bij wijze van voorafschaduwing van de vernieuwde aarde de belofte om in het land te wonen. Dat kleine stukje grond was de proeftuin voor Gods grote wereld. Vlak voordat ze het land intrekken zegt God: “(…) zo waar Ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de HEERE vervuld worden” (Numeri 14 : 21, zie ook Habakuk 2 : 14 en Jesaja 11 : 9). De zachtmoedigen zullen de aarde beërven, zei Jezus in Zijn bergrede (Mattheüs 5 : 5). Dat is geen leuke poëzie. Het is de feitelijke toekomst. Nu nog regeren de mensen met de grootste mond. Maar straks zal de hele aarde vol zijn van Gods heerlijkheid. Het wordt de eeuwige en volmaakte leef-plaats voor Gods universele gemeenschap. Droom daar maar eens verder over.

Na deze dingen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, schreef de apostel Johannes ruim 1900 jaar geleden op (Openbaring 21 : 1). Opmerkelijk dat er hier niet alleen over een nieuwe hemel gesproken wordt. Er komt ook een nieuwe aarde. Het historische volk Israël had bij wijze van voorafschaduwing van de vernieuwde aarde de belofte om in het land te wonen. Dat kleine stukje grond was de proeftuin voor Gods grote wereld.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

De eeuwige toekomst

Wat God ooit is begonnen zal Hij ook afmaken. Dat is zo fantastisch aan onze Schepper, je kunt altijd van Hem op aan. Wat is het eindresultaat van zo’n zevenduizend jaar wereldgeschiedenis? Vele honderden miljoenen mensen uit de grofweg 170 generaties hebben uit eigen vrije beweging voor God gekozen. Door deze veelbewogen geschiedenis heen is een volmaakt en eeuwig verbond van liefde ontstaan. Een verbond waar Hij Zelf voor instond, nog voordat alles begon. In de nieuwe wereld zal God zijn tent opslaan en onder de mensen wonen. Voor altijd. Wat een bijzondere hoop en wat een ongelooflijk fantastische toekomst. Daar word je stil van.

Nog leven wij in de onstuimige wereldgeschiedenis. Kijk jij ook reikhalzend uit naar Gods eeuwige wereld, waarin geen tranen, geen dood, geen dieven en geen roddels meer zullen zijn? Argumenten en woorden schieten eigenlijk tekort om uitdrukking te geven aan dit diepe verlangen. Een prachtig lied dat de wens naar Gods nieuwe wereld vertolkt is: Is He worthy? Luister eens naar deze uitvoering. Leef jij met deze hoop?

Chris Tomlin - Is He Worthy?
https://www.youtube.com/watch?v=-c6pl6CaiD0

Wat God ooit is begonnen zal Hij ook afmaken. Dat is zo fantastisch aan onze Schepper, je kunt altijd van Hem op aan. In de nieuwe wereld zal God zijn tent opslaan en onder de mensen wonen. Voor altijd. Wat een bijzondere hoop en wat een ongelooflijk fantastische toekomst. Daar word je stil van.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

In het begin

Waarom zou de eeuwige God van start gaan met een tijdelijk project, onze wereldgeschiedenis? De Bijbel stelt dat Gods karakter het beste met liefde omschreven kan worden, gevende liefde. Het is vanuit die liefde dat Hij besloten heeft om ons in leven te roepen, zodat Hij ons kan laten delen in Zijn prachtige en eeuwigdurende verbond van liefde. Dat is in een notendop waar het leven om draait. De wereldgeschiedenis is niet begonnen met een chaotische of toevallige gebeurtenis. Het begon allemaal, niet meer dan 6000 jaar geleden, met Gods liefdevolle en intelligente keuze.

Er loopt een rode draad door de tijdlijn. God is bezig om een gemeenschap van mensen te verzamelen, dwars door alle generaties, volken, talen en plaatsen heen. Met die mensen gaat Hij straks samenleven in een volmaakt verbond van liefde. De wereld zoals wij die vandaag kennen zal voorbijgaan. Wij zijn op weg naar de voleinding van onze geschiedenis. Die zal plaatsmaken voor een eeuwige toekomst waarin tijdelijkheid, dood en zonde geen enkele rol meer spelen. Het wordt een wereld, vol van liefde, vreugde en shalom (echte, diepe vrede). Jezus wil dat het goede nieuws over Zijn komende Koninkrijk bekend gemaakt wordt onder alle volken en gaf een belofte: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld” (Mattheüs 28 : 20). Vandaag is zo’n dag, op weg naar de grote oogst aan de voleinding van de wereldgeschiedenis. Ga je mee op reis?

Waarom zou de eeuwige God van start gaan met een tijdelijk project, onze wereldgeschiedenis? De Bijbel stelt dat Gods karakter het beste met liefde omschreven kan worden, gevende liefde. Het is vanuit die liefde dat Hij besloten heeft om ons in leven te roepen, zodat Hij ons kan laten delen in Zijn prachtige en eeuwigdurende verbond van liefde. Dat is in een notendop waar het leven om draait. De wereldgeschiedenis is niet begonnen met een chaotische of toevallige gebeurtenis. Het begon allemaal, niet meer dan 6000 jaar geleden, met Gods liefdevolle en intelligente keuze.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

2 mensen

Vandaag de dag leven er maar liefst zo’n 8.000.000.000 (8 miljard) mensen op deze aarde. Jij bent er daar één van. Wat bijzonder om te bedenken dat elk van deze mensen zo zijn eigen verhaal heeft. Tegelijk is er ook heel veel wat wij delen. We leven in dezelfde wereldgeschiedenis, hebben een gezamenlijke oorsprong, en mogen deel zijn van [de eeuwige toekomst] die God voorbereidt.

De wereld is niet altijd zo dichtbevolkt geweest. In eerdere generaties lagen de aantallen vele malen lager. In de afgelopen 500 jaar is de wereldbevolking met maar liefst een factor 20 gegroeid. Stel je eens voor hoe anders de situatie was als je in 500 AD of zelfs 1400 BC had geleefd!

Basiskennis over de ontwikkelingen in de wereldbevolking is meer dan een leuk weetje. Het verandert namelijk de manier waarop je over gebeurtenissen uit het verleden denkt. Wie een beetje thuis is in de Bijbel weet dat het vooral gaat over volken in het oude Midden-Oosten, zoals Israël, Egypte, Babel en Assyrië. Maar dat was niet, zoals vandaag de dag, slechts een kleine regio van de wereld. Daar lag het epicentrum van de wereldmacht en culturele beschaving. Israël leefde daar middenin [zie: Gods verbond in steen op het kruispunt van grootmachten]. Als je die informatie meeweegt krijgen de verhalen uit de Bijbel extra gewicht.  

Vandaag de dag leven er maar liefst zo’n 8.000.000.000 (8 miljard) mensen op deze aarde. Jij bent er daar één van. Wat bijzonder om te bedenken dat elk van deze mensen zo zijn eigen verhaal heeft. Tegelijk is er ook heel veel wat wij delen. We leven in dezelfde wereldgeschiedenis, hebben een gezamenlijke oorsprong, en mogen deel zijn van [de eeuwige toekomst] die God voorbereidt.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

490 - Israel

De profeet Daniel kreeg van God inzicht in een periode van ‘zeventig weken’. Je kunt het nalezen in Daniël hoofdstuk 9. Dit is een van de meest bijzondere profetieën uit de Bijbel. Het voorspelt, honderden jaren voor de start van onze jaartelling, tot op het jaar nauwkeurig, de komst van de Messias. Ook geeft het al de timing van Zijn vroegtijdige dood aan en de betekenis die het heeft. Maar er staat veel meer belangrijke informatie in.

De profetie geeft namelijk een tijdsbepaling voor het nationale volk Israël. Dit volk had eeuwenlang een centrale rol vervuld in Gods plan met de wereld [Gods verbond in steen op het kruispunt van grootmachten]. Op enkele prachtige hoogtepunten na was het een eeuwenlang verhaal van verval en problemen geworden. Wat zou God nu gaan doen? Met de eensgezinde keuze van het Sanhedrin (het hoogste Joodse gerechtshof) om Stefanus te stenigen en het evangelie af te wijzen was de maat vol. Er vond een wisseling plaats in Gods bestuur aan het eind van de zeventig weken, in het jaar 34 AD. Rond die tijd sloten veel Joodse mensen zich aan bij Jezus’ gemeenschap. Hoe ging het verder met de nationale rol van het Joodse volk binnen de wereldgeschiedenis? God ging door met de bouw van Zijn wereldwijde gemeenschap en Hij zou al Zijn beloftes waarmaken. Maar op een manier die niemand van tevoren had bedacht.  

De profeet Daniel kreeg van God inzicht in een periode van ‘zeventig weken’. Je kunt het nalezen in Daniël hoofdstuk 9. Dit is een van de meest bijzondere profetieën uit de Bijbel. Het voorspelt, honderden jaren voor de start van onze jaartelling, tot op het jaar nauwkeurig, de komst van de Messias. Maar er staat veel meer belangrijke informatie in.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

1260 jaar - de middeleeuwen

In de Bijbel wordt zeven keer gesproken over dezelfde periode, soms als 1260 dagen, als 42 maanden (de Joodse kalender had 30 dagen) of als 3,5 jaar. Die periode wordt in het Oude Testament betrokken op een ‘hoorn’ die in het visioen van Daniël opkomt vanuit het Romeinse Rijk (Daniël 7). In het Nieuwe Testament wordt het toegepast op het ‘beest uit de zee’ (in Openbaring 13). Blijkbaar gaat het in beide boeken over dezelfde macht. Bijbelse profetie maakt regelmatig gebruik van het zogenaamde ‘dag-jaar principe’. Een profetische dag staat gelijk aan een jaar. 1260 dagen wijst dan op een tijd van 1260 jaar. Er is inderdaad een periode in onze geschiedenis die hier precies op aansluit.

In de Bijbel wordt zeven keer gesproken over dezelfde periode, soms als 1260 dagen, als 42 maanden (de Joodse kalender had 30 dagen) of als 3,5 jaar. Die periode wordt in het Oude Testament betrokken op een ‘hoorn’ die in het visioen van Daniël opkomt vanuit het Romeinse Rijk (Daniël 7). In het Nieuwe Testament wordt het toegepast op het ‘beest uit de zee’ (in Openbaring 13). Blijkbaar gaat het in beide boeken over dezelfde macht.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

2300 jaar - het begin van het eind

In de Bijbel komen een aantal profetische tijdsperioden voor. Het zijn er niet veel, maar ze zijn erg belangrijk voor een goed begrip van de wereldgeschiedenis. Daniël spreekt over een periode van 1260 dagen [zie: 1260 jaar]. Hij vermeldt dat na die periode ‘het einde’ zal worden ingezet (Daniël 9 : 25-26 en 12 : 7). Er komt een slotstuk in de wereldgeschiedenis. Over die tijd gaat de profetie van de 2300 jaar.

De engel Gabriel legt het verder uit: “Begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde” (8 : 17). Er zal een periode van 2300 profetische jaren voorbijgaan. En daarna “(…) zal het heiligdom in rechten hersteld worden.” Het doet denken aan de tempelreiniging van Jezus. Jezus veegde de tempel schoon om menselijke religie en ware godsdienst te scheiden. Het lijkt erop dat na afloop van deze 2300 jaar een soort nieuwe tempelreiniging plaatsvindt, alleen dan op wereldschaal. Het is een tijd waarin het verschil tussen goed en kwaad, echt en namaak steeds duidelijker zal worden. De tempel, in het Nieuwe Testament zonder uitzondering een beeld van Gods grote gemeenschap, wordt hersteld en gereinigd van menselijke zonde en zelfbedachte religie. Ze wordt moreel gezuiverd, zoals een bruid zich mooi wil maken voor de grote dag. Gods gemeenschap wordt voorbereid en klaargestoomd voor [de grote Dag]: de komst van de Messias.

In de Bijbel komen een aantal profetische tijdsperioden voor. Het zijn er niet veel, maar ze zijn erg belangrijk voor een goed begrip van de wereldgeschiedenis. Daniël spreekt over een periode van 1260 dagen [zie: 1260 jaar]. Hij vermeldt dat na die periode ‘het einde’ zal worden ingezet (Daniël 9 : 25-26 en 12 : 7). Er komt een slotstuk in de wereldgeschiedenis. Over die tijd gaat de profetie van de 2300 jaar.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

1000 jaar - de grote voorbereiding

In Openbaring wordt een profetische periode van 1000 jaar genoemd (hoofdstuk 20). Wat heeft die periode te maken met onze wereldgeschiedenis? Op [de grote Dag] heeft Jezus Zijn grote gemeenschap, zowel doden als levenden, thuisgehaald. Vanaf dat moment zullen zij voor altijd bij Hem zijn. De teller van de wereldbevolking staat aan het begin van deze periode op nul. De mensen die God afwezen overleefden de confrontatie niet. Ook ‘het beest’ en ‘de valse profeet’ zijn teniet gedaan bij de glorieuze komst van Christus (Openbaring 20 : 20-21). De draak (de duivel) blijft alleen achter. Hij wordt voor een periode van 1000 jaar vastgebonden aan een aarde die opnieuw woest en leeg is geworden [een verlaten aarde]. In diezelfde tijd zal de gemeenschap van God die door Christus thuisgehaald is ‘als koningen regeren’. Wat dat is? Klik op [Gods volk krijg inzicht in de wereldgeschiedenis].

Pas na afloop van de duizend jaar volgt de tweede opstanding uit de dood: “(…) de overige mensen werden niet weer levend totdat de duizend jaar ten einde zijn gekomen” (Openbaring 20:5). Het gaat om alle overige mensen uit de geschiedenis, iedereen die niet bij Gods gemeenschap wil horen. Zij dachten beter af te zijn zonder de Schepper en namen het leven liever in eigen hand. Zij hebben de 1e opstanding niet meegemaakt. Kijk onder [2e opstanding, het laatste oordeel & het nieuwe Jeruzalem] hoe God de wereldgeschiedenis rechtvaardig sluit en de nieuwe wereld inluidt.

In Openbaring wordt een profetische periode van 1000 jaar genoemd (hoofdstuk 20). Wat heeft die periode te maken met onze wereldgeschiedenis? Op [de grote Dag] heeft Jezus Zijn grote gemeenschap, zowel doden als levenden, thuisgehaald. Vanaf dat moment zullen zij voor altijd bij Hem zijn.De draak (de duivel) blijft alleen achter. Hij wordt voor een periode van 1000 jaar vastgebonden aan een aarde die opnieuw woest en leeg is geworden [een verlaten aarde].

IK WIL HIER MEER OVER WETEN

Kijken naar de wereldgeschiedenis
door de lens van de Bijbel

Weet jij al waar de wereldgeschiedenis om draait?
Bekijk de website of ga naar de YouTube Tijdlijn Serie
Let op! Je ziet alles door verticaal ↓ ↑ te scrollen

550 BC

...

4000 BC >

2 mensen

2500 BC

8 mensen

2200 BC

-

In het begin... ∞

God start de geschiedenis
op weg naar een eeuwig
verbond van liefde.

Een prachtige schepping
in plaats van een
blinde evolutie

Het risico
van liefde

De catastrofe
van de watervloed ≋

De oorsprong
van alle volken ⚤

De migratie
van alle volken ✵

Een geestelijke strijd

Een geestelijke strijd achter de schermen


Disclaimer. Elke auteur of bron waar naar verwezen wordt is uitsluitend verantwoordelijk voor de eigen content, niet voor de bredere context waarin het gebruikt wordt. Bijbel citaten komen uit de Herziene Statenvertaling (tenzij anders vermeldt).

2000 BC

+/- 200 duizend

1400 BC

30 miljoen

1000 BC

50 miljoen

457 BC

-

De start van een
bijzonder project

Gods verbond
op het kruispunt van
supermachten 🕸

De Bijbel is een
betrouwbaar verhaal ✎

Bijzondere
tijden

Het oude Babel vermengt zich onder de volken 

Babel

Perzie ⇍

Grieken

490 jaar – Israel ✡

0

200 milj.

538 AD

-

1517 AD

450 miljoen

1798 AD

-

1844 AD

1,2 miljard

1929 AD

-

?

+/- 8 miljard.

0

Jezus:
goed nieuws voor alle volken! ✟

Gods familie
blijft groeien

De grote
koerswijziging ⏎

Op weg naar
eenheid
zonder Jezus ☣

V-power terug
op het wereldtoneel

De climax
van een
oud conflict ⚔

De grote dag
Jezus komt terug!

Het ontstaan
van alle volkeren

Rome ♆

1260 jaar V-dominantie ♝

Een wereldwijd pact ♜

1260 jaar - de middeleeuwen ✠
2300 jaar - het begin van het eind ◕

550 BC

...

Gods volk krijgt inzicht
in de wereldgeschiedenis ♛

Een nieuw begin
& het laatste oordeel ⚖

De eeuwige toekomst

Door alles heen heeft God een onbreekbaar verbond van liefde tot stand gebracht. Hij trekt samen op met al Zijn mensen. Voor altijd.

Een verlaten aarde 〇

De nieuwe aarde

1000 jaar - de grote voorbereiding ✓

Elke vraag is welkom

Mail naar info@detijdlijn.nl