Over de tijdlijn

Al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.
(I Korinthe 13 : 2)

Luister naar de tijdlijn tune

Waar gaat mijn boek over?

God laat de mensheid niet in het duister tasten, maar dringt zich ook niet aan ons op. Hij werkt aan een vrijwillig verbond van liefde. Daarom vind je pas als je zoekt en gaat de deur pas open als je klopt. De tijdlijn is bedoeld als een hulpmiddel bij dit zoeken en kloppen. Onderaan deze pagina zie je welke onderwerpen je zoal tegenkomt. Er is een echt en hoopvol verhaal, waar ook jij bij mag horen. Ga je mee op reis?

Dit is niet zomaar een verhaaltje, maar hét verhaal van ons leven. Ik heb het dan ook niet zelf verzonnen. De tijdlijn is gebaseerd op het meest bijzondere boek dat er onder de zon te vinden is, de Bijbel. Je leest over het begin van alles, prachtige hoogtepunten, donkere dieptepunten en je krijgt zelfs een vooruitblik naar de voleinding van de wereld zoals wij die kennen. Geïnspireerd op de Bijbel geeft de tijdlijn de ankerpunten die je nodig hebt om de hoofdlijnen van de wereldgeschiedenis te kunnen zien. Alle andere grote en kleine gebeurtenissen krijgen in dat licht hun betekenis.

Opzet van de tijdlijn
De tijdlijn is interactief van opzet. Zodra je op een tegel klikt krijg je een korte toelichting. Om er dieper in te duiken ga je via ‘ik wil hier meer over weten’ naar de doorklikpagina van het onderdeel. Hier vind je een diepgaander verhaal. De tips voor filmpjes en boeken die je tussen de teksten door vindt kun je prima overslaan, maar zijn waardevolle aanknopingspunten voor verder eigen onderzoek. Ben je klaar dan klik je op het logo om weer terug naar de tijdlijn te gaan. Het is niet noodzakelijk om alles te lezen, maar het helpt enorm om de chronologie te volgen. De tijdlijn laat je stap voor stap zien dat het om een echt verhaal gaat. Je kijkt naar de geschiedenis waar je midden in zit, door de heldere lens van de Bijbel.

In verschillende onderdelen wordt een geestelijke strijd uitgetekend die door heel de geschiedenis heen loopt. Dat is best spannend. Er komen dingen aan het licht. Is het echt nodig om je hier in te verdiepen? Jazeker. Je hoeft natuurlijk niet alles te weten, maar basiskennis is van groot belang. Het geeft je geestelijk onderscheid. Waar laat je je mee in? Waar leg je prioriteiten? We volgen Paulus’ advies: “Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht – want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid – en beproef wat de Heere welbehaaglijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer” (Efeze 5). We kunnen dit doen vanuit de hoop en het vertrouwen dat de overwinning al verzekerd is.

Ik heb de tijdlijn gevisualiseerd naar mijn beste vermogen. Dat is uiteraard beperkt en feilbaar. Je kunt mij daarom elke vraag stellen die je maar wilt, zolang je dat doet vanuit het verlangen om de waarheid op tafel te krijgen. Ik moedig je ook aan om zelf op onderzoek te gaan. Gebruik de aanknopingspunten die je krijgt, koop een Bijbel, vergelijk de ideeën die er op de markt zijn, vraag God om hulp, rammel eraan en discussieer erover totdat je er echt vrede mee hebt. Je laat je leven toch niet voorbijgaan zonder er goed over na te denken?

Verder heb ik best geworsteld om de juiste toonzetting te vinden. Sommige onderwerpen en invalshoeken zijn voor veel mensen onbekend, onconventioneel of liggen om begrijpelijke redenen gevoelig. Graag zou ik recht willen doen aan elke bezoeker van deze site. Iedereen heeft zo zijn eigen culturele achtergrond, familieband, godsdienstige visie, belangen, wetenschappelijke aannames en persoonlijke keuzes. Jong en oud, man en vrouw, van Chinees tot Aboriginal, van Pool tot Bosjesman en Amsterdammer, elk mens is even waardevol in Gods ogen. Maar een brug slaan naar elk individu kan ik niet. Dat laat ik liever aan God over. Waarom ik dan toch deze interactieve tijdlijn heb gecreëerd? Omdat ik geloof dat het respectvol en liefdevol is om de waarheid te delen.

Zoeken naar waarheid
Waarheid, wie gelooft daar nou nog in? In onze postmoderne wereld staan liefde en waarheid immers op gespannen voet. Een diepgaand gesprek wordt snel als een bedreiging gezien. Een vraag is direct een aanval op je eigen mening. Dat is echt zonde, want het is een valse tegenstelling. Waarheid is juist datgene (of diegene) wat echt en betrouwbaar is. Het is waar je van uit kunt gaan en wat stevige grond onder je voeten geeft. Waarheid is juist heel waardevol. Gods gemeenschap groeit dan ook op “(...) door ons in liefde aan de waarheid te houden”, zei de apostel Paulus (je leest het hele betoog in Efeze 4 : 11-25). Waarheid en liefde horen onlosmakelijk bij elkaar. Geloof je daar niet in? Dat kan. Je bent vrij om je eigen mening te vormen. Maar of het slim is de zoektocht naar waarheid zomaar van tafel te schuiven, dat is nog maar sterk de vraag. Ik wil je adviseren: onderzoek het eerst met een open vizier en vorm daarna je eigen mening.

Je vindt het hier!
In de tijdlijn vind je allerlei onderwerpen en ontwikkelingen bij elkaar. Het helpt enorm om het verhaal van A naar B te volgen. Dan pas zie je de samenhang. Maar je kunt er ook voor kiezen om zelf ergens in te steken. Hier krijg je een eerste idee van wat je zoal tegenkomt en heb je ook de mogelijkheid om er direct wat over te lezen. Succes en laat gerust wat van je horen via (info@detijdlijn.nl)!

In deze stormachtige tijden heb je een betrouwbaar anker nodig. Wie of wat is dat anker in jouw leven? De Bijbel vertelt het verhaal van onze wereldgeschiedenis. Ben jij bereid een paar uur van je leven te investeren om dat te gaan begrijpen? Veel wijsheid, doorzettingsvermogen en inspiratie gewenst op je ontdekkingstocht!

Hebreeën 6 : 13-19