Over de tijdlijn

Al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.
(I Korinthe 13 : 2)

Luister naar de tijdlijn tune

Waar gaat mijn boek over?

VOLG NU OOK DE COMPLETE TIJDLIJN SERIE OP YOUTUBE!
>>   KLIK HIER OM DE YOUTUBE SERIE TE OPENEN

God laat de mensheid niet in het duister tasten, maar dringt zich ook niet aan ons op. Hij werkt aan een vrijwillig verbond van liefde. Daarom vind je de waarheid pas als je zoekt en gaat de deur pas open als je klopt.

De tijdlijn is bedoeld als een hulpmiddel om te zoeken en te kloppen. Ik heb de inhoud niet zelf verzonnen. De tijdlijn is gebaseerd op het meest bijzondere boek dat er onder de zon te vinden is, de Bijbel, de woorden van onze Schepper. Je leest over het begin van alles, prachtige hoogtepunten, donkere dieptepunten. Je krijgt zelfs een vooruitblik naar de voleinding van de wereld zoals wij die kennen. Geïnspireerd op de Bijbel probeert de tijdlijn je ankerpunten te geven. Het is een kapstok die je nodig hebt om de wereldgeschiedenis te leren begrijpen. Alle andere grote en kleine gebeurtenissen krijgen in dit licht hun eigen betekenis. Onderaan deze pagina vind je de onderwerpen die je zoal tegenkomt. Wij leven midden in een prachtig, ontstellend en vooral hoopvol verhaal. Ben jij daar al bekend mee? Weet jij wie je echt kunt vertrouwen?

Opzet van de tijdlijn
De tijdlijn is interactief van opzet. Zodra je op een tegel klikt krijg je een korte toelichting op het onderwerp. Om er dieper in te duiken navigeer je via ‘ik wil hier meer over weten’ naar een doorklikpagina. Hier vind je extra uitleg, voorbeelden en argumenten. De tips voor filmpjes, documentaires en boeken die tussen de teksten door staan kun je overslaan. Het zijn wel waardevolle aanknopingspunten voor wie er echt zijn tanden in wil zetten. Ben je klaar dan klik je op de terug knop om weer naar de tijdlijn te gaan. Je kunt nu weer een ander onderdeel oppakken.

Als je het verhaal echt goed wilt begrijpen kun je het beste de chronologie volgen. Dit is echter niet strikt noodzakelijk. De tijdlijn laat stap voor stap zien dat de Bijbel een betrouwbaar verhaal vertelt, over de echte wereld waarin je leeft. Je kijkt als het ware naar de geschiedenis waar je zelf midden in zit, door de heldere lens van de Bijbel.

In de tijdlijn wordt een geestelijke strijd uitgetekend die door heel de geschiedenis heen loopt. Dat is best spannend. Er komen dingen aan het licht. Is het echt nodig om je hier in te verdiepen? Ja. Je hoeft niet alles te weten, maar basiskennis is essentieel. Het zorgt voor geestelijk onderscheid. Waar laat je je mee in? Waar leg je prioriteiten? We volgen Paulus’ advies: “Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht – want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid – en beproef wat de Heere welbehaaglijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer” (Efeze 5). We mogen dit doen vanuit de hoop en het vertrouwen dat de overwinning verzekerd is.

Ik heb de tijdlijn gevisualiseerd naar mijn beste vermogen. Dat is uiteraard beperkt en feilbaar. Je kunt mij daarom elke vraag stellen die je maar wilt, zolang je dat doet vanuit het verlangen om de waarheid op tafel te krijgen. Ik moedig je ook aan om zelf op onderzoek te gaan. Gebruik de aanknopingspunten die je krijgt, koop een Bijbel, vergelijk de ideeën die er op de markt zijn, vraag God om hulp, rammel eraan en discussieer erover totdat je er echt vrede mee hebt. Je laat je leven toch niet voorbijgaan zonder er goed over na te denken?

Verder heb ik best geworsteld om de juiste toonzetting te vinden. Sommige onderwerpen en invalshoeken zijn voor veel mensen onbekend, onconventioneel of liggen om begrijpelijke redenen gevoelig. Graag zou ik recht willen doen aan elke bezoeker van deze site. Iedereen heeft zijn eigen culturele achtergrond, familieband, godsdienstige visie, belangen, wetenschappelijke aannames en persoonlijke keuzes. Jong en oud, man en vrouw, van Chinees tot Aboriginal, van Pool tot Bosjesman en Amsterdammer, elk mens is even waardevol in Gods ogen. Maar een brug slaan naar elk individu kan ik niet. Dat laat ik liever aan God over. Waarom ik toch deze tijdlijn heb gecreëerd? Omdat ik geloof dat het respectvol en liefdevol is om de waarheid te delen.

Zoeken naar waarheid
Waarheid, wie gelooft daar nou nog in? In onze postmoderne wereld staan liefde en waarheid op gespannen voet. Een diepgaand gesprek wordt al snel als een bedreiging gezien. Een scherpe vraag lijkt direct een aanval op de eigen mening. Dat is echt zonde, want het schept een valse tegenstelling. Waarheid is datgene (of diegene) wat echt en betrouwbaar is. Het geeft stevige grond onder de voeten. Waarheid is daarom juist heel waardevol. Gods gemeenschap groeit op “(...) door ons in liefde aan de waarheid te houden”, volgens de apostel Paulus (je leest het hele betoog in Efeze 4 : 11-25). Waarheid en liefde horen echt onlosmakelijk bij elkaar. Geloof je daar niet in? Dat kan. Je bent vrij om je eigen mening te vormen. Maar of het slim is de zoektocht naar waarheid zomaar van tafel te schuiven, dat is nog maar sterk de vraag. Ik adviseer je: onderzoek het eerst zelf met een open vizier en vorm daarna je eigen mening.

Je vindt het hier!
In de tijdlijn vind je veel onderwerpen en ontwikkelingen bij elkaar. Het beste is om het verhaal van A naar B te volgen. Dan pas ga je de samenhang zien. Je kunt er ook voor kiezen om ergens in te steken. De lijst van onderwerpen hieronder geeft een idee van wat je zoal tegenkomt. Het geeft je de mogelijkheid om er direct wat over te lezen. Succes en laat gerust wat van je horen via (info@detijdlijn.nl)!

In deze stormachtige tijden heb je een betrouwbaar anker nodig. Wie of wat is dat anker in jouw leven? De Bijbel vertelt het verhaal van onze wereldgeschiedenis. Ben jij bereid een paar uur van je leven te investeren om dat te gaan begrijpen? Veel wijsheid, doorzettingsvermogen en inspiratie gewenst op je ontdekkingstocht!

Hebreeën 6 : 13-19