1260 jaar - de middeleeuwen

We kijken terug op de donkere middeleeuwen. Dat is verleden tijd. Toch?

Een herkenbare periode van politieke macht

In [1260 jaar V-dominantie] vind je een lijst van eigenschappen op basis waarvan de hoorn/het beest geïdentificeerd kan worden. Er is helaas geen andere conclusie mogelijk dan dat al die eigenschappen samenvallen met de opkomst en heerschappij van het Vaticaan. Maar wat heeft het Vaticaan met deze profetische periode te maken? Het verwijst naar de opkomst van het pausdom als politieke macht en naar het (tijdelijke) einde hiervan. Hieronder vind je een link naar een uitgebreide paper waarin deze conclusie wordt toegelicht: “…the shift or transition of what belonged to the Roman Empire handed over since 538 A.D. to the church and the papal function.”

Het is vanuit ons perspectief niet meer zo ingewikkeld om de periode van 1260 jaar te plaatsen in de wereldgeschiedenis. In het jaar 538 na Christus kreeg het Vaticaan officieel zijn politieke macht. Die macht groeide gaandeweg uit totdat ze tijdens de donkere middeleeuwen overduidelijk domineerde. In 1798 kwam daar (ogenschijnlijk) een abrupt einde aan. Napoleon zette de paus tijdens de Franse revolutie af en stuurde hem in gevangenschap. De periode van 538-1798 omvat exact 1260 jaar. Het leek einde verhaal voor dit politiek-religieuze instituut. Of toch niet? Kijk onder [V-Power terug op het wereldtoneel] voor het opmerkelijke vervolg.

Profetische herhaling

In Bijbelse profetie komen gebeurtenissen soms meerdere malen terug. Daarbij zijn eerdere gebeurtenissen en situaties vaak voorbeelden van wat later op een andere manier ook nog komen gaat. De tempel van Israël was in het verleden vaker ontheiligd. Dit gebeurde onder andere door de gruwelijke Griekse koning Antiochus IV. Later hebben de Romeinen de tempel in Jeruzalem ontheiligd en vernietigd. Sinds de tijd van het nieuwe verbond wordt de term tempel uitsluitend symbolisch gebruikt voor de gemeenschap van God. De gemeente van Christus wordt een ‘tempel’ genoemd. God woont niet in een stenen gebouw, maar is aanwezig temidden van Zijn eigen volk (zie bijv. Johannes 4 : 19-23 | Efeziërs 2 : 21-22 | Titus 7).

Paulus stelt dat de anti-christelijke macht zich in de tempel neerzet (2 Thessalonicenzen 2:4). Dat slaat op de kerk. Ook zou er iemand komen die zich binnen de kerk laten benaderen alsof die God zelf is (II Thessalonicenzen 2:4). Johannes zegt dat er een antichrist (of een meervoud daarvan) uit het midden van de kerk zal opstaan (I Johannes 2 : 18-19). Het is niet vergezocht om te veronderstellen dat de ‘gruwel’ in de ‘tempel’ waar in Daniël 12 over gesproken wordt dus niet gaat over een gebeurtenis in een fysieke tempel. Het gaat om een verandering in Gods tempel, in Zijn wereldwijde gemeenschap. De profetie wijst vooruit op de installatie van het pausdom in 538 A.D.. De paus, samen met zijn dubieuze team, heeft zich centraal gesetteld in de kerk en laat zich benaderen als een God op aarde. Dat is feitelijk een herhaling van eerdere ontwijdingen van de tempel, alleen dan in termen van het nieuwe verbond.

De offerdienst vormde de kern van de oude tempeldienst. De offerdienst die door deze nieuwe ontheiliging gestopt wordt is van een andere orde. Het is de offerdienst waar Paulus over spreekt in Romeinen 12:

"Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is" (Romeinen 12 : 1-2).

Door Rome werd - en wordt - de vrijwillige en volledige toewijding aan God zelf vervangen door een geforceerde onderwerping aan een menselijk systeem. Zij eisen de macht op [het laatste conflict]. Het is hun mindset die ons doen en laten moet bepalen [een wereldwijd pact].

Het woord ‘mysterie’ is bijzonder populair in Rome.

Het beeld van een ‘vrouw’ wordt in de Bijbel vaak gebruikt als beeld van Gods gemeente. Gods verbond is als een huwelijk. Het beeld van een ‘hoer’ staat daarentegen juist voor een ontrouwe, afvallige gemeente. Openbaring 17 : 5 zegt over de afvallige kerk: “En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis [Grieks: mysterion], het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.” In de officiële katholieke catechismus struikel je op zo ongeveer elke pagina over het woord ‘mysterie’.

Lees erover in de Bijbel

Het Bijbelboek Openbaring, met name hoofdstuk 13.

Teksten over de periode van 1260 jaar:

  • Daniël 7 : 25
  • Daniël 12 : 7
  • Openbaring 11 t/m 13

Teksten over de toepassing van het dag-jaar principe

  • Numeri 14 : 34
  • Ezechiël 4 : 4-6
  • De 70-weken profetie wordt in de protestantse wereld algemeen uitgelegd in jaren.

Verdere verdieping                     

Extract uit een paper over de dominerende middeleeuwen van het pausdom:

In a nutshell, the Justinian Code, which was completed in 534, “enacted orthodox Christianity into law,” placed the pope as the formal head of Christendom, “ordered all Christian groups to submit to [his] authority,” and gave him civil power of life and death over heretics.4 This code, however, did not become legally promulgated and enacted on the ground until the siege of Rome was lifted in 538. But these later battles and sieges did not nullify the papal-centered legal system that had been put into place in 538. Even when Rome fell again to the Goths, they did not control the Papacy, as at that time it was operating outside Rome.
These secular revolutions began with the French Revolution, which soon led to the capture and exile of the pope by Berthier in 1798. But again, more significant than the military/political event of the capture and exile was the replacement of the religious-centric Justinian Code by the secular Napoleonic Code. The secular code was implemented by the famous bill number 8 of February 15, 1798, where General Berthier declared Rome an independent republic and “in consequence, every other temporal authority emanating from the old government of the Pope, is suppressed, and it shall no more exercise any function.”9

Ahn, K., Damsteegt, G., de Kock, E., Kim, S., Kwon, J., … van Wyk, K. (2017). 538 A.D. and the transition from Pagan Roman Empire to Holy Roman Empire: Justinian’s metamorphosis from chief of staffs to theologian. International Journal of Humanities and Social Science, 7(1), 44-85. Retrieved from http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_7_No_1_January_2017/7.pdf

https://research.avondale.edu.au/theo_papers/135/

Het boek Het raadsel van de antichrist, gaat in op de vraag wie volgens de Bijbel in aanmerking komt voor de dubieuze titel ‘antichrist’. David-Jan Groot, Novapress, ISBN 9789063 186104