De Bijbel is een betrouwbaar verhaal

De Bijbel is historisch, wetenschappelijk en geestelijk volledig betrouwbaar, maar wordt door moderne verlichtingsideeen in een negatief daglicht gezet.

Samenhang

Er bestaat een bijzondere samenhang in de Bijbel. Het begint met Gods doel: een grote gemeenschap van mensen vormen, met wie Hij voor altijd samen kan leven in een eeuwig verbond van liefde. Dat doel blijft van begin tot eind gelijk. De route naar het doel wisselde wel: een nieuwe start met Noach, een nieuw volk met Abraham, een wet voor Mozes, uiterlijke structuren zoals het koningschap, charismatische leiders, profeten, harde consequenties en nieuwe kansen. Het werkte echter niet. Waarom liep alles vroeg of laat vast?

Door al die veranderingen heen wordt een overkoepelend verhaal verteld. Dit grotere verhaal geeft samenhang aan alle delen. Stap voor stap wordt duidelijk dat het probleem niet zit in uiterlijke structuren, falende plannen, versplinterde politiek of fanatieke groeperingen. Het hart van het probleem is het probleem van het hart. De mensheid heeft gekozen om te leven in een leugen en is niet in staat om zichzelf uit dit moeras te trekken. De Bijbel vertelt zo het verhaal over het onvermogen van mensen en over de liefde van God om het allemaal toch mogelijk te maken. God Zelf zet de toon voor Zijn verbond van liefde. Hij prikt door de leugen van een zelfbedacht leven heen. Zelf legt Hij in het leven, sterven en de opstanding van de Messias het fundament voor de toekomst. In het leven van Jezus komt alles bij elkaar. Hij vormt het brandpunt van de Bijbel en de hoeksteen van Gods toekomstige wereld.

Profetie

Naast de (theo)logische samenhang die in de Bijbel te vinden is, zijn er tal van opmerkelijke profetieën over de Messias opgeschreven, honderden jaren voordat Hij geboren was. Ben Hobrink laat hier in zijn boek Moderne wetenschap in de Bijbel een kansberekening op los (pg. 164-165). Een boek dat zo lang van tevoren tot in detail vertelt wat er gaat gebeuren kun je toch niet zomaar naast je neerleggen? Hierbij een aantal voorbeelden van teksten, geschreven lang voor de start van onze jaartelling:

 • Jesaja 7 : 14 Hij is geboren uit een maagd
 • Micha 5 : 1 Hij wordt geboren in Bethlehem
 • Hosea 11 : 1 De vlucht naar Egypte
 • Jesaja 40 : 3 Er komt een voorloper (Johannes de doper)
 • Zacharia 9 : 9 Hij rijdt op ezel Jeruzalem binnen
 • Zacharia 11 : 12 Hij wordt verraden voor 30 munten
 • Daniel 9 : 25-26 Hier wordt zelfs het exacte jaar van Jezus’ sterven voorzegd
 • Psalm 22 Beschrijft Zijn dood door kruisiging en kleren die verdobbeld worden
 • Jesaja 53 Doorstoken en begraven in het graf van een rijk man

Genesis is geschiedenis

Hebraïst Steve Boyd vertelt waarom je mag aannemen dat Genesis een serieus historisch document is.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=84BqOxVae70

Vermeende tegenstrijdigheden

Jason Lisle schreef het boek Keeping faith in an age of reason. In het boek gaat de auteur in op tal van ‘problemen’ en vermeende ‘tegenstrijdigheden’ in de Bijbel. Hij laat stuk voor stuk zien dat ze voortkomen uit een gebrek aan logica, historisch besef of goed leeswerk. De Bijbel is in alle opzichten stevige grond om op te staan. Mocht je vragen hebben over dit onderwerp, dan is dit boek aan aanrader.

https://biblicalscienceinstitute.com/product/keeping-faith-in-an-age-of-reason/

Overlevering teksten

De Bijbel is een betrouwbaar boek. Er zijn ontzettend veel manuscripten die eraan ten grondslag liggen. Toch zijn er in de geschiedenis van de overlevering van de tekst enkele versies geïntroduceerd waar je vraagtekens achter kunt zetten. Je leest hier meer over onder [Jezus en het goede nieuws voor alle volken]. Walter Veith vertelt hier over deze (dubieuze) geschiedenis van Bijbelse manuscripten.

Why So Many Bible Versions? The UNTOLD Dark History of Bible Translations | Battle of the Bibles - YouTube
https://m.youtube.com/watch?v=tNv-zzpIwBs

Het verband tussen oude en nieuwe Testament

Wist je dat er momenteel een grote geestelijke opleving gaande is onder het Joodse volk? Veel Joodse mensen zijn op onderzoek uit en vragen zich af of Jezus misschien toch de lang-beloofde Messias is. Op YouTube vind je tal van indrukwekkende getuigenissen. Zoek maar eens op ‘One for Israel’ en luister in 5-8 minuten naar een bijzonder levensverhaal!

Verdiep je verder in het grote project

Peter Groot | Dat had je niet gedacht – Vriendschap met God in de westerse wereld; deel II, hoofdstuk 3 (§ 3.1 - § 3.4). De auteur gaat hier dieper in op het grote project van God en de bijzondere samenhang die in de Bijbel te vinden is.

Lees erover in de Bijbel

 • Lukas 24:13-32 (Jezus vertelt over de samenhang in de Bijbel)
 • Markus 12:24-27 (Jezus baseert Zijn argument op een tijdsvorm van slechts één woord)
 • II Timotheüs 3 (Paulus over de gezonde leer en de inspiratie van heel de Bijbel)
 • Openbaring 22 (je kunt niet eigenhandig dingen weglaten of toevoegen uit het Woord van God)