4000 BC

De wereldgeschiedenis is volgens de Bijbel niet zo oud als je dacht. Wist je dat hier ook veel aanwijzingen voor zijn?

Wat is wetenschap?

De seculiere wetenschap (d.w.z. wetenschap die er bij voorbaat voor heeft gekozen om God buiten de universiteit te houden) pretendeert veel te weten over de geschiedenis van ons leven. Toch zijn er ook veel bekwame wetenschappers die op basis van heldere argumenten, grondig veldwerk en vertrouwen in het verslag van de Bijbel juist een hele jonge geschiedenis onderschrijven. Het roept fundamentele vragen op over wetenschap in het algemeen. Daar hoeven we niet voor weg te lopen. Wat kunnen wij eigenlijk ‘weten’? En is het waar dat vertrouwen en onbewijsbare veronderstellingen een doorslaggevende rol spelen in moderne wetenschap? In het boek Dat had je niet gedacht gaat de auteur dieper op deze vragen in. Daarnaast zul je in de tijdlijn een aantal voorbeelden tegenkomen die de Bijbelse jonge tijdsrekening onderbouwen. Hieronder krijg je daar alvast een voorproefje van. Durf jij de uitdaging aan?  

Inzicht in de tijden

De wereld is in allerlei opzichten volop in beweging. Het is vandaag de dag daarom extra belangrijk om te begrijpen wat er op het wereldtoneel gebeurd. Alles begrijpen doen wij natuurlijk niet. Maar gelukkig heeft God ons, door de Bijbel heen, voldoende referentiekader gegeven. Laat je niet op het verkeerde been zetten door mooie praatjes, maar onderzoek zelf alles en behoudt het goede (I Thessalonicenzen 5 : 21). Je zult ervaren dat inzicht in de hoofdlijnen van onze geschiedenis en de door God gegeven profetie enorm helpt om je eigen plek te vinden binnen het actuele wereldtoneel.  

Aanwijzingen voor een jonge wereld

Dat de wereldgeschiedenis helemaal niet zo oud is als de mainstream modellen beweren, kan ondersteunt worden door tal van bevindingen en argumenten. Hier vind je een paar voorbeelden (verderop in de tijdlijn volgen er meer).

1.  Restanten van flexibel weefsel in Dinosaurus fossielen

In de meeste wetenschappelijke publicaties en tijdschriften is het een uitgemaakte zaak dat het minimaal 65 miljoen jaar geleden is, dat er dinosaurussen op onze planeet hebben geleefd. Maar in 2007 deed dr. Mary Schweitzer een opmerkelijke ontdekking. Bij haar opgravingen in de Hell Creek formatie in Montana vond zij restanten van een Tyrannosaurus rex. Dat gebeurd wel vaker. Maar tot haar grote verbazing (als evolutionair wetenschapper) vond ze ook bijbehorende resten van weefsel, bloedvaten en proteïne fragmenten. Ze publiceerde haar bevindingen in het wetenschappelijke blad Scientific American (December 2010, pg. 62-69). Vanuit evolutionaire hoek werd met veel weerzin gereageerd. Hoe kun je met goed fatsoen verklaren dat er na 65 miljoen jaar nog weefselresten bestaan? Het deel van de evolutionaire wetenschappers, die begreep dat dit een onoplosbaar probleem opleverde, verzond ter plekke een theorie dat er blijkbaar een nog onbekend natuurlijk proces moet zijn die dit verklaard. Vanuit een Bijbelse tijdschaal levert het geen enkel probleem op. Als je eenmaal accepteert dat mensen en Dino’s samen hebben geleefd, dan zijn de gevonden muurschilderingen, zoals hieronder, ook ineens niet zo vreemd meer. Ook het Bijbelboek Job beschrijft er een (Job 40 : 10 – 19, het grootste landdier, met een staart ‘als een ceder’).  

Kachina Bridge Dinosaur Petroglyph

https://answersingenesis.org/dinosaurs/humans/kachina-bridge-dinosaur-petroglyph/

2. De recente oorsprong van de wereldbevolking

De volledige wereldbevolking, zoals wij die vandaag de dag kennen, van Azteek tot Aboriginal en Amsterdammer, is in een periode van niet meer dan 4500 jaar ontstaan. Onze voorouders hebben zich gedurende deze tijd over de aarde verspreid, zijn meerdere keren gemigreerd en hebben zich op allerlei manieren met elkaar vermengd. Lees meer over deze verbluffende conclusie in [het ontstaan van alle volken]. Hier vind je uitleg over wat de genetische stamboom ons vertelt over de oorsprong en ontwikkeling van de wereldbevolking.

3. De aardlagen van de Grand Canyon

De indrukwekkende Grand Canyon moet in een periode van slechts enkele maanden zijn ontstaan. Dat blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek naar de diepst liggende lagen van de Canyon. Het is een duidelijke echo van de wereldwijde catastrofe van Noach ’s watervloed. Tijdens die gigantische geologische dynamiek, zijn de huidige continenten gesplitst en verschoven, en ontstonden de hooggebergten, zoals de Himalaya ’s. De sterke opwarming van de oceanen, in combinatie met de as van grootschalige vulkanische activiteit, veroorzaakte gedurende enkele honderden jaren een ijstijd-klimaat. Meer details en uitleg over deze geologische onderzoeken vind je onder [de wereldwijde watervloed].

4. Het magnetisch veld van Neptunus

De creationistische fysicus dr. Russ Humphreys heeft met succes het magnetisch veld van Neptunus voorspelt, twee jaar voordat Voyager II er langs vloog (in 1986), op basis van een leeftijd van 6000 jaar. Vind je de sterren interessant? Hier is een mooie lezing over de leeftijd van de kosmos vanuit een YEC (Young Earth Creation) perspectief:

Secrets of the Cosmos that Confirm the Bible – Dr. Jason Lisle - YouTube

https://m.youtube.com/watch?v=afXQomQ7Gqo

5. Er was eens een begin…

In veel tradities wereldwijd bestaat de gedachte dat het universum ‘eeuwig’ is. Het is opmerkelijk dat men binnen de moderne wetenschap, hoewel nog steeds gerekend wordt met astronomische aantallen, is afgestapt van het idee van een eeuwig universum. Alles wijst erop dat er een begin is geweest. Over de vraag wanneer dat was en hoe het tot stand is gekomen bestaat groot verschil van inzicht, maar de eerste zin van de Bijbel (“In het begin…”) is toch niet zo gek.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden uit het veld van de geologie, archeologie, microbiologie en kosmologie, om te illustreren dat de Bijbel een uitermate betrouwbaar verhaalt vertelt. Wil je daar verder induiken, omdat het allerlei begrijpelijke vragen bij je oproept? Dat is een goed plan! Er is heel veel materiaal voor handen.

  • Op Nederlandse bodem is bijvoorbeeld het Logos instituut actief op dit front (www.logos.nl).
  • Het tweemaandelijkse Weet magazine levert interessante en aansprekende artikelen voor tieners en volwassenen.
  • Op Amerikaanse bodem vinden we o.a. Answers In Genesis, met heel veel nuttig materiaal, zowel voor de leek als de onderzoeker (research journals)
  • https://answersingenesis.org/nl/
  • https://answersresearchjournal.org/

Tijd is een gevoelig onderwerp

Discussies rond tijdsberekeningen liggen gevoelig. Tijd is de basis van evolutie. En evolutie is het fundament onder de seculiere levensbeschouwing. Als zou blijken dat de uitgestrekte tijdschalen van miljoenen en miljarden jaren niet klopt, en de aarde nog heel jong is, dan valt dit bouwwerk als een kaartenhuis in elkaar. Iedereen voelt immers wel aan dat er in een periode van slechts duizenden jaren nooit mega-complexe levende organismen kunnen ontstaan via een spontaan proces van toevallige mutaties. Evolutie vergt op zijn minst tijd, veel tijd, heel veel tijd. In deze tijdlijn wordt die levensbeschouwelijke dimensie serieus genomen. Het bevragen van gevestigde theorieën over het leven is geen puur intellectuele bezigheid. Het raakt aan onze hoop en angst, onze levensvragen, onze verantwoordelijkheid als mensen en de wens om op een betekenisvolle manier te leven. De tijdlijn heeft niet als doel om kritiek te leveren op de mainstream wetenschap, maar om te laten zien dat er een prachtig, betrouwbaar en hoopvol alternatief is! Een alternatief waar ook jij bij aan kunt sluiten.

Lees erover in de Bijbel

  • Genesis 1 – 11 (de vroegste geschiedenis)
  • Mattheus 1 (geslachtslijn)
  • Romeinen 5 (over de ‘eerste’ en ‘tweede’ Adam)
  • Psalm 19 (over het universum, de woorden van het verbond, ontzag voor deze bijzondere God en de toetsing van het eigen hart)