De nieuwe aarde

Nu nog hebben mensen met de grootste mond de macht, maar God beloofd de aarde aan wie van Hem houden.

Wie alleen focust op de hemel denkt te eenzijdig.

God laat Zijn schepping niet los. En waarom zou Hij ook? Afgezien van de vloek en de zonde die zaken scheef hebben getrokken, is het een fantastisch toneel om samen te leven. II Petrus 3 : 13 zegt: “(…) Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.”

Een teken van wat komen gaat.

Het land Israël en de stad Jeruzalem zijn door de wereldgeschiedenis heen een teken geworden van wat er straks nog komen gaat. Jesaja 65 : 17-25 geeft een visioen van de toekomst:

“Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap…”

Jesaja combineert de nieuwe hemel en aarde met Jeruzalem. Hij heeft het dan niet meer over het historische Jeruzalem zoals hij dat kende, maar iets dat daar zelfs nog bovenuit gaat. In Openbaring hoofdstuk 21 wordt dat duidelijk. Hier wordt het thema van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde opgepikt. Daarbij wordt gesproken over een ‘hemels Jeruzalem’, door God zelf gebouwd. Het land Israël, het verbondsvolk, de tabernakel, de tempel en de stad Jeruzalem zoals wij die vanuit de geschiedenis kennen, wijzen vooruit naar Gods nieuwe wereld en naar het nieuwe Jeruzalem dat nog komen gaat. In dezelfde lijn legt Hebreeën uit dat de aardse tabernakel, tempel en offerdienst een afbeelding waren van de hemelse versie. In de geschiedenis van dit ene volk heeft God dé geschiedenis van de hele mensheid als het ware samengevat en aan het licht gebracht. De belofte aan Abraham geldt voor heel Gods gemeenschap en voor heel de aarde. In Efeze 3 legt de apostel Paulus het ‘geheimenis’ uit dat ook de heidenen mede-erfgenamen zijn van de belofte. Die verbinding bestaat niet door deel te nemen aan de tradities of via de biologische lijn van Israël. De gemeenschap vindt zijn samenhang rond de Messias. Hij brengt iedereen bij elkaar.

Deelname in deze fantastische nieuwe wereld is de erfenis die God voor al Zijn mensen heeft weggelegd. Ben jij daar straks ook? Vertrouw je leven dan vandaag nog toe aan de CEO van de toekomst, Jezus!