De migratie van alle volken

Vanuit Babel zijn de volken de wereld over getrokken. Ze namen daarbij hun verhalen, tradities en gewoonten mee.

Een oude droom

Het project Babel was het startpunt van de mensheid om een gemeenschap te vormen, buiten God om. Daarmee is het een exact tegenbeeld van Gods eigen intenties. Hij wil immers een gemeenschap van mensen vormen om voor altijd mee samen te leven [zie: de eeuwige toekomst]. Wist je dat er vandaag de dag secret societies zijn die deze oude erfenis van Babel nog steeds in leven houden? In hun boeken refereren ze terug naar deze vroegste geschiedenis. Zou het lukken om het mislukte project alsnog van de grond te krijgen?

Het streven naar één gemeenschap op aarde, die eigenhandig vrede, geluk en voorspoed maakt, komt in onze dagen steeds duidelijker naar voren. Daar lees je meer over onder [een wereldwijd pact]. Het wordt gepresenteerd als de enige mogelijke oplossingen voor de ene of andere ‘crisis’. Er zijn allerlei organisaties bij betrokken, zoals de VN, de vrijmetselarij en het World Economic Forum. Zij promoten de komst van een wereldregering, een wereld economie en een wereldreligie. Het lijken op het eerste gezicht misschien losse initiatieven, die spontaan tot stand zijn gekomen, maar achter de schermen komt het bij elkaar. In de tijdlijn zul je gaan ontdekken wie de aanvoerder van dit dubieuze team is [V-Power terug op het wereldtoneel]. Ook zal duidelijk worden dat zij qua religie en ideologie allemaal putten uit de oude erfenis van Babel.

Taalfamilies

Er zijn wereldwijd een aantal taalfamilies, die niet herleidbaar zijn tot elkaar. Veel van de duizenden talen die er wereldwijd zijn te vinden, zijn verwant. Toch zijn er groepen van talen die zo anders zijn, dat ze niet als variant van een andere taal begrepen kunnen worden. Momenteel wordt het aantal families geschat op ruim 90 stuks, maar wellicht dat er in de toekomst nog een paar onbekende verbanden gevonden worden. Dit komt al opmerkelijk dicht in de buurt van het aantal volken dat in Genesis 10-11 wordt vermeld, na de verspreiding van Babel (78 stuks). Lees er meer over op deze site:

https://answersingenesis.org/tower-of-babel/more-than-pie/

Zoals gezegd zijn er geheime genootschappen die zich baseren op de oudste overleveringen sinds Babel. De bekendste hiervan is de Vrijmetselarij (Freemason). Veel grote namen uit de geschiedenis zijn aan dit genootschap verbonden. Zoek maar eens een lijst van ‘famous freemasons’ op. Meer informatie over dit sterk occulte genootschap vind je onder [een wereldwijd pact]. Wist je dat deze club probeert om het taalprobleem dat God introduceerde te omzeilen door het gebruik van veel symboliek?

Echo in China

In oude Chinese tekens is een echo te vinden van de Bijbelse geschiedenis uit het begin van Genesis. De volken die uit Babel wegtrokken namen immers hun kennis en ervaring met zich mee. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze verhalen over de hele wereld terug te vinden zijn. Luister hier naar een korte uitleg over de Chinese karakters:

https://m.youtube.com/watch?v=EAsHRTAFk5M

In China kende men vóór de tijd van Tao en Confucius trouwens duizenden jaren lang een ‘monotheïstische’ godsdienst, waarin Shang-di als de enige ware God werd vereerd. Onder [Gods familie blijft groeien] lees je meer over het verrassende inzicht dat monotheisme wereldwijd gezien de meest oorspronkelijke godsdienst is. Shang-di had hetzelfde karakter als ‘de God van het Oude Testament’. Hier vertelt een Chinese dominee er meer over: Chinese Bible History: EL Shang Di    

https://www.youtube.com/watch?v=Eruz0jMcBYA

Pyramides en torens

Sinds de volken vanuit Babel de wereld over trokken, hebben zij dezelfde religieuze ideeën en gewoonten meegenomen [Het Oude Babel vermengt]. Zo zijn er in alle uithoeken van de wereld tempels te vinden in een Pyramide achtige constructie. Ook symbolen, zoals het zonnewiel, komen overal voor. De Bijbel beschrijft dat er aan het eind van de geschiedenis opnieuw een systeem komt dat de kenmerken van Babel zal hebben. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van een wereldwijd geaccepteerde religie (‘Bab-el’ betekent trouwens ‘poort van god’). Is dat wel mogelijk? Het lijkt een onbegonnen werk. Toch zal het niet zo ingewikkeld zijn om de wereldreligies weer met elkaar te vermengen. Ze hebben immers een gezamenlijke oorsprong. Lees verder over deze ontwikkelingen bij [een wereldwijde oecumenische beweging].

Stamboom van de wereldbevolking

Dr. Nathaniel Jeanson heeft in 2022 zijn studie Traced gepubliceerd. Via de eigenschappen van het Y-chromosoom heeft hij de stamboom van de mensheid kunnen reconstrueren. In het model wordt de volledige mensheid zoals wij die vandaag de dag kennen herleid tot een start met de drie families. En dat binnen een periode van niet meer dan 4.500 jaar. De stamboom die hier uit ontstaat kan gecontroleerd worden, door het naast de ons bekende geschiedenis te leggen. Het blijkt te kloppen. Het is een ijzersterk model, dat de conventionele theorieën over de oorsprong en migratie van de wereldbevolking op zijn kop zet. Meer informatie over dit baanbrekende onderzoek vind je bij [het ontstaan van alle volken].  

Lees erover in de Bijbel

  • Genesis 10-11
  • Handelingen 17 : 15-34
  • Openbaring 7 : 9-17