Het oude Babel vermengt zich onder de volken

Oude religieuze ideeën zijn over de wereld verspreid en zijn terug te vinden in allerlei religies die in de tijd daarna zijn ontstaan.

De echo van Babel

1. Oorsprong van de menselijke beschaving

De mainstream theorie over de verspreiding van de wereldbevolking leert ons dat de verschillende stammen en groepen vele tienduizenden jaren lang geïsoleerd van elkaar hebben geleefd. De eerste mensen leefden (volgens dit model) waarschijnlijk zo’n 200.000 jaar geleden in Afrika. 50.000 jaar geleden kwamen de Aboriginals in Australië. Noord-Amerika is sinds 15.000 jaar geleden bevolkt. De eerste echte beschaving, inclusief urbanisatie (opkomst van steden), begon pas zo’n 8000 jaar geleden, in Mesopotamië (het tegenwoordige Irak, Iran).

Dat laatste gegeven strookt met het Bijbelse verslag (afgezien van de datering). Toch klopt er iets niet. Is het echt geloofwaardig dat onze voorouders tienduizenden jaren lang over de aarde hebben gezworven met alleen een bijl en een berenvacht, om vervolgens in Mesopotamië en omgeving, in een periode van slechts duizenden jaren, plotseling wereldwonderen te produceren zoals de hangende tuinen van Babylon en de indrukwekkende Pyramides van Egypte? De oudste mensheid wordt zo afgeschilderd als een primitief, onderontwikkeld volk, terwijl we sinds een paar duizend jaar ineens begiftigd zouden zijn met bijzondere kennis en gaven. Zo’n abrupte discontinuïteit is erg moeilijk te verklaren. De ontwikkelingen in Mesopotamië waren dan ook geen eindpunt van een lang evolutionair proces, maar vormden het startpunt van de huidige wereldbevolking.

2. Piramide constructies

Iedereen kent de beroemde piramides van Egypte. Maar wist je ook dat er over de hele wereld verspreid piramide-achtige constructies te vinden zijn? Hieronder zie je daar een paar voorbeelden van. Er bestaan tientallen min of meer vergelijkbare constructies. Dit roept een vraag op. Hoe verklaar je dat mensen van over de hele wereld vergelijkbare bouwwerken hebben achtergelaten, als je ervan uitgaat dat zij geïsoleerd van elkaar geleefd hebben? Het wekt sterk de indruk dat zij een gezamenlijke historie hebben gehad. Dat is precies wat de Bijbel beschrijft. De wereldberoemde ‘Toren van Babel’ (Genesis 11) is naar alle waarschijnlijkheid een Ziggoerat geweest. Dat is een piramide-achtige constructie, gemaakt voor religieuze doeleinden. Hieronder zie je daar een voorbeeld van. Toen God het project van Babel tot een einde bracht, door de plotselinge introductie van nieuwe taalfamilies, waren de mensen genoodzaakt zich in groepen te verspreiden en iets nieuws te beginnen. Zij namen hun kennis en ervaring overal mee naartoe – inclusief de architectuur – en kopieerden dat op de nieuwe plaatsen waar ze settelden.

Ziggoerat:

Voorbeelden van vergelijkbare constructies op andere plaatsen in de wereld.

Kijk voor nog veel meer piramide-constructies:

https://www.historyhit.com/guides/ancient-pyramids-around-the-world/

3. Wereldwijde symboliek

Onze voorouders namen niet alleen architectuur mee tijdens hun migratie uit Babel. We vinden over de wereld verspreid ook gedeelde symbolen. Een sprekend voorbeeld hiervan is het ‘zonnewiel’. Zonaanbidding en aanbidding van andere natuurgoden, vormden het hart van veel heidense religie. Hier zie je het zonnewiel in verschillende versies.

Het gebruik van symboliek had een bijkomend ‘voordeel’. Het kon worden ingezet om het door God geïntroduceerde taalprobleem te omzeilen. Iedereen kan symbolen herkennen, ongeacht de taal die je spreekt. De wereldberoemde vrijmetselaar Albert Pike (19e eeuw) beweert in zijn standaardwerk Morals and dogma’s dat esoterische kennis en symboliek sinds Babel onder de volken is verspreid:

“The communication of this knowledge and other secrets, some of which are perhaps lost, constituted, under other names, what we now call Masonry, or Free, or Frank-Masonry….The present name of the Order, and its titles, and the names of the Degrees now in use, were not then known….But, by whatever name it was known in this or the other country, Masonry existed as it now exists, the same in spirit and at heart….before even the first colonies emigrated into Southern India, Persia, and Egypt, from the cradle of the human race (ancient Babylon)”. Quoted in G. Kah, En route to Global Occupation, pg. 95.

Hier een snapshot uit zijn boek waarin hij de esoterische betekenis en geschiedenis van allerlei symbolen uitlegt.

4. De genetische stamboom

We hebben inmiddels gezien dat vergelijkbare architectuur en symboliek vanuit Babel over de wereld verspreid is. Het is sinds kort mogelijk om de echo van Babel ook nog op een andere manier te traceren, via onze genen. In [het ontstaan van alle volken] lees je er meer over!

De religie van Babel – toen en nu

Onder de tijdlijn zie je een doorlopende balk, die begint met [een geestelijke strijd achter de schermen] en gaat door tot aan [een wereldwijd pact]. Daarna begint een heel nieuwe periode met [een verlaten aarde] en [een vernieuwde aarde]. Deze balk visualiseert de geestelijke erfenis die teruggaat tot aan het begin van de geschiedenis en via Babel verspreid is over de hele wereld. Uit de quote van Albert Pike blijkt dat er binnen het genootschap van de vrijmetselaars ook zo naar gekeken wordt: “…Masonry existed as it now exists, the same in spirit and at heart….before even the first colonies emigrated into Southern India, Persia, and Egypt, from the cradle of the human race (ancient Babylon).” Quoted in G. Kah, En route to Global Occupation, pg. 95. Meer nog dan de architectuur, de symboliek en de verborgen genetische eigenschappen, zijn de religieuze ideeën van Babel over de hele wereld meegenomen. Op basis van zijn eigen onderzoek in een reeks standaardwerken uit de vrijmetselarij heeft Kah geprobeerd lijnen te trekken van oude genootschappen naar hedendaagse organisaties en praktijken (pg. 93-94):

De kern van Babel bestond uit het streven om zelf een wereldgemeenschap te bouwen, los van God. Onder dat streven lag de oer-leugen, dat we zelf als god kunnen zijn (Genesis 3). Of dat zich nu in mystieke rituelen uit, in esoterische kennis, in je eigen rede als hoogste norm, of door technische beheersing van het leven, wij hebben in onszelf de kennis en de kracht om het leven in eigen hand te nemen. We zijn verbonden met het goddelijke. Nee, beter nog, we zijn eigenlijk zelf al goddelijk. Het zijn allemaal pantheïstische ideeën, in wat voor vorm ook. Opmerkelijk dat hier precies de twee leugens van de slang in terugkomen: je zult niet sterven (want je bent al verbonden met alles) en je zult als god zijn (aangezien je onlosmakelijk met god verbonden bent en dit ook in jezelf vindt). Opvallend ook dat er hier geen noodzaak is van herstel van de relatie tussen God en mensen. Heel simpel gezegd is het motto van Babel: het leven is beter zonder God. Je kunt beter je eigen baas zijn, en je eigen gang gaan.

Deze oer-leugens, geïntroduceerd door de vader van de leugen (de duivel), vormen een rode draad door de wereldgeschiedenis. Tot op de dag van vandaag. Zo voorziet World Goodwill, een prominent adviseur van de Verenigde Naties, de opkomst van een nieuwe, wereldwijde religie. Wat moeten de basisingrediënten daarvan zijn?

“A religion to fit everyone – The Church and the world religions should indicate the unity within all facets of truth which will provide universal platform, one to which all men everywhere could give allegiance. Such a platform should include:
the truth that…all men are divine.
the truth that evolution governs the growth of the human being.

Babel (Bab-el) betekent letterlijk ‘poort naar god’. Kortom, mensen hebben in zichzelf de goddelijke kracht en het inzicht die nodig zijn om te leven. De oer-dictator Nimrod heeft in ‘Babel’ zijn eigen koninkrijk willen vestigen (Genesis 10 : 8-10). Zijn idee van zelfgenoegzaamheid is ook nu nog het religieuze fundament onder de huidige toekomstplannen van de groten der aarde. Er is niets nieuws onder de zon.

Wel zet het de zaken op zijn kop. Lucis Trust, een belangrijk adviesorgaan van de Verenigde Naties, stelt in een brief uit 1986: “So it is an appropriate time to consider the meaning of peace and the fact that a world at peace is a requisite before the Christ can return” (En Route to Global Occupation, pg. 123). De Bijbel zegt dat alleen Jezus werkelijk vrede kan brengen, maar hier gaan wij dat dus even zelf doen. Het klinkt misschien mooi, maar het is een valse belofte. Onze voorouders hebben ervaren dat de leugen van zelfvergoddelijking niet het leven bracht, maar de dood. Dat hebben hun nakomelingen ook keer op keer gezien: “Throughout history, whenever man chose to worship himself or the pagan deities of nature in place of God, the consequences were severe. Humanity came under the control of false belief systems and those enforcing them. Pantheism, with its earth (or Gaia) worship, has inevitably had the effect of enslaving man. Whether it was the version presented by the Pharaohs of Egypt, the Brahmins of India, or the Caesars of Rome, the result of earth-centered religion was always the same – the enslavement of man under a ruthless, occultic system” (pg. 156-157 The new world religion, Gary Kah).

Omdat de huidige wereldreligies gezamenlijke wortels hebben in Babel, zal het aan het einde ook niet al te ingewikkeld zijn om ze weer bij elkaar te brengen. Hierin wordt ook de seculiere, westerse wereld meegenomen. De brug wordt geslagen door een combinatie van factoren. Lees er meer over onder [een wereldwijd pact] en [de wereldwijde oecumene]. Zou het gaan lukken om in onze tijd de Toren van Babel alsnog af te bouwen?

Verdere verdieping

  • Genesis hoofdstuk 11
  • Jeremia hoofdstuk 50-51
  • Openbaring hoofdstuk 18

In 2002 hield de Zuid-Afrikaanse professor Walter Veith een serie lezingen [zie ook: Een geestelijke strijd achter de schermen]. In dit deel gaat hij in op de typische leerstellingen van Babel. Let op, je valt hier dus midden in de serie, maar het meeste is goed te volgen.

Wine of Babylon

https://www.youtube.com/watch?v=l-VrL3ZBb48&list=PLnymF_jIY3hnoGFwqwcwoTHkEpYCZFCK6&index=19