1000 jaar - de grote voorbereiding

Voordat Gods nieuwe wereld definitief start is er voorbereiding nodig. God betrekt zijn mensen in het oordeel over de wereldgeschiedenis.

Een duizendjarig vrederijk?

In Openbaring 20 wordt een periode van duizend jaar genoemd. Deze periode wordt in sommige theologie een ‘vrederijk’ genoemd. Dat wijst op een toekomstige tijd van voorspoed en welzijn op aarde, waarin God zijn beloften aan het historische volk Israel alsnog laat uitkomen. Maar de term duizendjarig vrederijk is als zodanig nergens in de Bijbel terug te vinden.

De relatie tussen deze duizend jaar en een tijd van vrede wordt afgeleidt van de opmerking dat Gods volk ‘als koningen met Christus’ zal regeren. Dat moet toch wel een vredetijd zijn? En is dit dan niet de tijd dat de oud-testamentische beloften vervuld worden? De vraag is echter waar de heiligen gedurende deze tijd als koning regeren en wat ze dan doen.

  • Bij de wederkomst van Christus [de grote dag] zijn de heiligen allemaal met Hem meegegaan. Paulus zegt dat deze ontmoeting ‘in de lucht’ plaatsvindt ( I Thessalonicenzen 4 : 17). En Jezus zegt dat Hij zijn mensen ophaalt zodat ze zullen zijn waar Hij ook is (Johannes 14 : 3).
  • God brengt Zijn mensen eerst in veiligheid voordat het oordeel komt. Net zoals Hij dat deed bij de grote watervloed, zoals Lot uit Sodom werd gehaald en zoals Jezus zijn leerlingen van tevoren waarschuwde om Jeruzalem te verlaten zodra de Romeinen zouden komen. Zo haalt God ook Zijn gemeenschap van het wereldtoneel, voordat Hij Zijn rechtvaardige oordeel uitvoert.
  • De aarde zal na deze grote en ontzagwekkende dag voorlopig verlaten zijn [een verlaten aarde]. Wat valt er dan al die tijd te regeren?
  • Pas na afloop van de duizend jaar spreekt de Bijbel over de komst van een ‘nieuwe hemel en een nieuwe aarde’. Dan worden alle tranen van de ogen gewist. Voor die tijd is er nog geen nieuwe wereld. Het idee dat er voor die tijd al een vrederijk op aarde zou zijn, leidt dan ook tot allerlei theologische tegenstrijdigheden. Zo zou er in het duizendjarig vrederijk van Christus nog steeds sprake zijn van ziekte en dood. Ook is het niet duidelijk waarom de duivel na deze periode toch weer een laatste keer moet worden losgelaten. Waarom zou God zoiets doen?
  • Hoe God Zijn beloften aan Israel nakomt lees je onder de [490 jaar periode].

Wat is dan wel de meerwaarde van zo'n enorme tussenperiode van duizend jaar, vanaf de grote dag tot aan de start van de nieuwe hemel en aarde? Het blijkt een cruciale voorbereiding te zijn voor het eeuwige verbond van liefde. Hoe dat zit ontdek je onder [Gods volk krijgt inzicht in de wereldgeschiedenis].

Lees erover in de Bijbel

Openbaring 19-20