2 mensen

Kennis van de wereldbevolking beinvloed je kijk op de geschiedenis. Maar op welke manier?

Toelichting bij de getallen

In onderstaande grafiek zie je de explosie van de bevolkingsgroei sinds de afgelopen driehonderd jaar.

Je kunt zien dat de bevolking over een lange periode een stuk lager lag. Over de tijd sinds 1000 voor Christus (vanuit ons gezien dus zo’n 3000 jaar geleden) bestaan er behoorlijk betrouwbare schattingen. Toen leefden er zo’n 50 miljoen mensen verspreid over onze mooie planeet. De aantallen daarvoor zijn moeilijker te geven, maar een realistische schatting is mogelijk. De Bijbel levert ons namelijk twee duidelijke ijkpunten: de schepping en de wereldwijde watervloed. Sinds kort kunnen deze ijkpunten ook worden onderbouwd door ons inzicht in de genetische stamboom [meer informatie: het ontstaan van alle volken].

Een standaardwerk rond bevolkingsgroei is: McEvedy & Jones (1978) McEvedy, C. and Jones, R. 1978. Atlas of World Population History. Middlesex, England: Penguin Books. Voor de pre-Columbiaanse periode zijn hun schattingen achterhaald, maar voor de rest geven ze betrouwbare aanknopingspunten.

Bijzondere momenten in de bevolkingsgroei

1. De eerste man en vrouw

Het verslag in Genesis vertelt hoe onze wereld is begonnen. Geen honderden miljoenen jaren geleden en niet met aapmensen, maar met het machtswoord van de Schepper. Ons leven zit ontzaglijk wonderlijk in elkaar en is een getuigenis van God die dit alles heeft bedacht en gemaakt [een prachtige schepping in plaats van een blinde evolutie]. Toen het menselijk DNA in kaart werd gebracht, rond het jaar 2000, was een van de opmerkelijke conclusies dat alle mensen uiteindelijk bij elkaar horen. Het is één familie. De New York Times publiceerde er een mooi artikel over: Angier, N. (2000, 22 Augustus). Do Races Differ? Not Really, Genes Show. Nytimes.Com. https://www.nytimes.com/2000/08/22/science/do-races-differ-not-really-genes-show.html. Paulus zei dat zo’n 1950 jaar eerder ook al tijdens zijn ontmoeting op de Areopagus van Athene (Handelingen 17). Vanaf het eerste begin is dit het verhaal van de Bijbel. De wereldbevolking begon 6000 jaar geleden, met één man en één vrouw. Kijk dus maar eens om je heen, eigenlijk is iedereen die je ziet familie van je!

2. Een nieuwe start met acht mensen

De wereldbevolking is sinds die start niet aan een stuk doorgegroeid. Onze voorouders zijn op een gegeven moment zover afgegleden dat God het tijd vond voor een ‘Great reset’. Die vond zo’n 4500 jaar geleden plaats. [De wereldwijde watervloed] heeft niet alleen de geologie van onze aarde grondig veranderd, maar zorgde vooral ook voor een herstart van de mensheid. Acht mensen hebben het overleefd. Verder niemand, nergens niet. Uit deze drie gezinnen is de totale huidige wereldbevolking ontstaan (Genesis 10 : 32). Dit past niet op de mainstream modellen, maar het is wel waar. Lees onder [het ontstaan van alle volken] waarom.

3. De 2e komst van Jezus

De tijdlijn vertelt het verhaal over Gods grote project. Door alle tijden en generaties heen vormt Hij een gemeenschap van mensen, met wie Hij voor altijd wil samenleven in een verbond van liefde [de eeuwige toekomst]. Maar de wereldgeschiedenis laat zien dat dit plan kwetsbaar is. Het is niet te bereiken met machtsvertoon, manipulatie en censuur, maar bevat [het risico van liefde]. Dat is ook gebleken. De mensheid ging vanaf het eerste begin zijn eigen weg. Hoe ongelooflijk het ook is, niet iedereen wil bij Gods fantastische toekomst horen. In plaats daarvan geloven we liever de leugen van een zelfbedacht leventje. We bouwen een eigen toren van Babel en proberen ons eigen geluk te creëren, persoonlijk en op wereldschaal. Dat heeft consequenties.

Onder [Jezus en het goede nieuws voor alle volken] lees je over de wonderlijke dingen die God heeft gedaan om de kern van dit probleem op te lossen. Maar dit is niet het einde. Jezus gaat opnieuw komen, nu niet als de zoon van een timmerman, maar als de CEO van het universum. Wat er op die dag gebeurt, lees je onder [de grote Dag], [een verlaten aarde] en [Gods volk krijgt inzicht in de wereldgeschiedenis]. Vanaf die dag, bij de voleinding van de wereldgeschiedenis, wordt de teller van de wereldbevolking op 0 gezet. Dat blijft zo tot op het moment dat God de nieuwe hemel en de nieuwe aarde vestigt. Dan zal in vervulling gaan wat Jezus heeft beloofd: “Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven” (Mattheüs 5 : 5 - een vernieuwde aarde). Hopelijk zijn daar zoveel mogelijk mensen van de partij. Jij ook?

Lees erover in de bijbel

  • Genesis 1 over de oorsprong van de mensheid
  • Genesis 10 over het ontstaan van alle huidige volken
  • Lukas 2 over de grote volkstelling
  • Handelingen 17 : 15-32 over het ene menselijke geslacht
  • Openbaring 7 : 9-10 over Gods mensen, verzameld uit alle volken, stammen en talen