De start van een bijzonder project

Temidden van de volken begon God iets nieuws. Er zou een nieuw volk komen dat zijn bedoeling met de mensheid zou moeten laten zien.

De roeping van Abraham

God sprak tot het hart van een man uit de Mesopotamische stad Ur (dat was een stad in het huidige zuid-Irak). Hij heette Abram, later omgedoopt tot Abraham. Hij moest op reis gaan. Alles achterlaten, zijn familie en een florerende stad, om naar een voor hem nog onbekend land Kanaän te verhuizen (het huidige Israël). Abram geloofde God op Zijn woord, ook al kon hij op dat moment nog niet zien wat er van zou komen. Maar God wist wat Hij deed. Het was niet zonder reden dat Abram precies naar dit stuk land moest verhuizen. Als je een kaart van het oude Midden-Oosten opslaat kun je zien dat dit grondgebied op het kruispunt lag van de toenmalige wereldmachten Babel en Egypte. Onder [Gods verbond in steen op het kruispunt van grootmachten] krijg je extra toelichting hierover.

De nakomelingen van Abraham’s zoon Izak (het Joodse volk) mochten op dat kleine maar belangrijke stuk land gaan wonen. Grote delen van de Bijbel gaan over de geschiedenis van dit land, de ups- en downs van het volk Israël en hun relaties met de omringende volken. Was God de rest van de wereld dan vergeten? Was de Schepper ineens niet meer geïnteresseerd in de andere volken die vanuit Babel de wereld over waren getrokken? Zeker wel. Sterker nog, dat was juist de insteek. Vanaf de allereerste start van dit bijzondere project wordt het vizier meteen breed getrokken. In Genesis 12 vind je de roeping van Abraham. God zegt tegen hem: “(…) en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.”

Die zegen voor alle volken zou uiteindelijk ook komen, door de komst van de Messias die uit dit volk voortgekomen is [Jezus en het goede nieuws voor alle volken]. De evangelieschrijver Mattheus trekt die lijn. Geslachtsregisters lijken saai, maar ze zijn eigenlijk geweldig interessant. Er zit een heel verhaal achter. Mattheüs opent zijn boek met een geslachtsregister en loopt met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis, van Abraham, via David, naar Jezus: “Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische ballingschap zijn veertien geslachten; en van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn veertien geslachten” (Mattheüs 1 : 17). Het is in die grote nakomeling van Abraham, de Zoon van God zelf, dat de zegen naar alle volken gaat. Door Hem worden zij allemaal onder één hoofd samengebracht tot één gemeenschap. Dit keer niet op basis van het eigenzinnige Babel-project, maar op basis van het fundament dat God heeft gelegd voor Zijn eeuwige verbond van liefde.

Een type van wat komen gaat

Voor een goed begrip van de loop van de wereldgeschiedenis is het belangrijk om te begrijpen dat het verhaal van God met Israël geen exclusief karakter heeft. Dit project is een onderdeel binnen het grotere verhaal. Wat er met dit ene volk en op dit ene stuk land gebeurde, is een type van wat er wereldwijd gaat gebeuren. Het kleine land Kanaän wijst op de gehele aarde die van God is. De tempeldienst is een voorafschaduwing van de hemelse tempeldienst. De tempel zelf is een beeld van Gods aanwezigheid in Zijn universele gemeenschap. De historische stad Jeruzalem is een vooruitwijzing naar het hemelse Jeruzalem, door God Zelf gebouwd. En het volk Israël staat voor alle mensen, jood en heiden, die leven op basis van de belofte. Een diepgravende uitleg hierover vind je onder [490 jaar]. Daarom vind je in de geslachtslijn van de Messias een heel aantal heidense vrouwen. God was niet op zoek naar een zuiver ras. Ook vond Jahweh, de God van Israël, het belangrijk dat de vreemdeling opgenomen werd in de gemeenschap. De Schepper van hemel en aarde vormt door de tijden heen namelijk slechts één wereldwijde gemeenschap, niet twee. De joodse Messias Jezus is de CEO van de hele club, voor iedereen en zonder enig onderscheid op basis van afkomst, taal of achtergrond.

Archeologische sporen van Israel

Abrahams achterkleinkind Jozef zou een bijzonder hoge positie gaan bekleden in Egypte. Hij werd, na een lange en veelbewogen geschiedenis, de eerste onder de Farao. Toen de grote hongersnood in de oude wereld kwam (Genesis 41 : 53 – 57), verhuisde Jozefs familie naar Egypte. De schaarste zorgde voor een hereniging van de familie, na ruim twintig jaar. Dat was ook het moment dat zijn Egyptische zonen Manasse en Efraïm kennis maakten met hun familie uit Kanaän. Zij waren opgegroeid aan het Egyptische hof en goed onderwezen in de hiërogliefen taal. Nu zij bij hun Hebreeuwse familie kwamen te wonen was het een logisch stap om de voor hen nog vreemde taal op schrift te gaan zetten. Dr. Douglas Petrovich legt uit hoe Manasse en Efraïm, met gebruik van het hen bekende hiërogliefenschrift het allereerste alfabet ter wereld hebben ontwikkelt. Dat werd het alfabet dat Mozes vier eeuwen later zou gaan gebruiken om de Thora te schrijven.

Is Hebrew the World’s Oldest Alpabet?    
https://m.youtube.com/watch?v=eG8xUfokfsY

Dr. Petrovich gaat hieronder ook in meer algemene zin in op aanwijzingen voor de aanwezigheid van het joodse volk in Egypte.

Is There compelling Evidence of the Israelite Sojourn in Egypte?
https://m.youtube.com/watch?v=_mDhm3rYubE

Het lot van Sodom en Gomorra

De oude steden Sodom en Gomorra zijn bekend geworden om hun verdorven levensstijl en het oordeel van God hierover in de vorm van vuur en zwavel (Genesis 19). In de Bijbel staat dat deze steden nooit meer herbouwd of bewoond zullen worden.

“Zoals God Sodom en Gomorra en de naburige plaatsen ervan ondersteboven heeft gekeerd, spreekt de HEERE, zo zal niemand daar wonen en geen mensenkind erin verblijven”(Jeremia 50:40).

Tot op de dag van vandaag is dit het geval. Kijk hier naar dit verlaten oord en de resten van de zwavelstenen.

Sulfur Balls of Sodom and Gomorrah - YouTube
https://m.youtube.com/watch?v=jQl4KaRtef8

Lees erover in de Bijbel

 • Genesis 11-12 (over de roeping van Abraham)
 • Genesis 37-50 (over Jozef broers)
 • Jesaja 56 : 1-8
 • Mattheüs 1
 • Johannes 10 : 16
 • Handelingen 2. God draaide de verwarring van Babel tijdelijk terug, als teken van wat Hij in de toekomst gaat doen.
 • Handelingen 17 : 22-34
 • Romeinen 9-11: het zal worden één kudde en één Herder
 • Efeze 2 : 11-22
 • Openbaring 21 : 9-27
 • In het boek Dat had je niet gedacht (deel II, hoofdstuk 3) gaat de auteur dieper in op het bijzondere project dat God met Abraham is gestart.